2015-02-10

Pressmeddelanden

Sverige topp tre i vindkraftsutbyggnad

Sveriges snabba utbyggnad av vindkraft fortsätter. Förra året ökade den installerade effekten med 1 050 MW vilket placerade Sverige på tredje plats i EU, bakom Tyskland och Storbritannien. Vindkraften är också det kraftslag som växer snabbast i EU och stod förra året för 44 procent av ny effekt. Vind- och solkraft stod tillsammans för över 73 procent av all ny effekt i EU under 2014.

– Det är ett styrkebesked från vindkraftsbranschen som visar att det går att växa trots de mycket tuffa marknadsvillkor som gäller idag. Det befäster vindkraftens position som det mest konkurrenskraftiga alternativet för ny elproduktion, säger Charlotte Unger, vd på Svensk Vindenergi.

Globalt sett hamnade Sverige på åttonde plats sett till nyinstallerad effekt. Vindkraftsutbyggnaden domineras av Kina som ensamt installerade nästan lika mycket som alla andra länder tillsammans, 23 351 MW.

De kommande åren ser däremot ut att bli mer osäkra för den svenska vindkraften. Två frågor kommer att vara särskilt avgörande för den fortsatta utbyggnaden. Den första är flaskhalsar i det svenska stamnätet. Vindkraftsutbyggnaden sker till största del i norra Sverige och om inte överföringsförbindelsen från norr till söder förstärks i närtid kan det sätta ett tak på hur mycket vindkraft som kan byggas. Den andra är osäkerheten om vad som händer med stödsystemet för förnybar el – elcertifikatsystemet – efter 2020.

– Elcertifikatsystemet har ett högt förtroende hos investerare, konsumenter och politiker. Det har gett förnybar el till mycket låga kostnader jämfört med andra stödsystem i Europa. Det är därför viktigt att det redan nu diskuteras hur systemet skall se ut efter 2020. De samhällsekonomiska analyser som finns tillgängliga visar på stora vinster med att förlänga systemet till 2030 och sätta en ny ambitionsnivå på minst 55 TWh ny förnybar el, säger Anton Steen, ansvarig för analys och samhällskontakter på Svensk Vindenergi.

Länk till europeisk statistik EWEA

Länk till global statistik GWEC

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Anton Steen, analys och samhällskontakter, tel 070-244 69 42
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99