2014-12-08

Pressmeddelanden

SVT fälls för partiska inslag om vindkraft

Granskningsnämnden väljer att fälla SVT för en serie granskande reportage om vindkraft, eftersom de anses strida mot krav på opartiskhet och saklighet.

– Det är glädjande att Granskningsnämnden delar vår uppfattning att inslagen var osakliga och partiska. Även om skadan redan är skedd är det viktigt med en markering att denna typ av reportage måste baseras på fakta, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Det var i mars som SVT sände en serie reportage om vindkraft i SVT Mittnytt och Nordnytt. Inslagen skulle kritiskt granska vindkraftens utbyggnad, kostnader och miljöpåverkan. Efter inslagen valde Svensk Vindenergi att anmäla SVT till Granskningsnämnden för brister i såväl saklighet som opartiskhet. Idag beslutade Granskningsnämnden att fälla inslagen.

Nämnden fann att uppgifter av väsentlig betydelse för framställningen gav en så missvisande bild av vindkraftverksutbyggnaden i Sverige att inslagen stred mot kravet på saklighet.

Nämnden anser också att reportagen förmedlade en ensidigt negativ bild av vindkraftverk, som förstärktes av värderande uttalanden från företrädare för SVT. Granskningsnämnden sammantagna bedömning är att inslagen var så partiska att de strider mot kravet på opartiskhet.

– En av de största felaktigheterna var att SVT i samtliga reportage grovt överskattade antalet vindkraftverk som ska byggas i Sverige de närmaste åren. De prognoser som finns tillgängliga visar på en utbyggnad av omkring 1 000 nya vindkraftverk under den kommande fyraårsperioden, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

SVT är nu skyldiga att på lämpligt sätt offentliggöra Granskningsnämndens beslut.

Läs Granskningsnämndens beslut

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-244 69 42
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99