2011-09-16

Pressmeddelanden

Två av tre kan tänka sig äga andelar i vindkraftverk

Två av tre svenskar, 66 procent, kan tänka sig att bli andelsägare i vindkraft om det byggs vindkraft i den egna kommunen. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av Svensk Vindenergi.

Det finns redan 25 500 delägare i vindkraftkooperativ i Sverige, en ökning med fler än 6 000 jämfört med för två år sedan.

– Det är viktigt att så många som möjligt får ta del av vindkraftens alla fördelar och att andelsägandet fortsätter att öka, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Frågan löd: ”Om det byggs vindkraft i din kommun, skulle du då kunna tänka dig att bli andelsdelägare i vindkraftverken?”

Det var 35 procent som svarade ”ja”, 31 procent svarade ”ja, men bara om det sänker min samlade elräkning”, 29 procent svarade ”nej” och 5 procent visste inte eller var tveksamma.

Bland männen svarade 34 procent ja på frågan och bland kvinnorna 37 procent. Männens svar varierade stort mellan olika åldersgrupper. Hela 49 procent i åldern 30-49 år svarade ja, men bara 19 procent i åldern 15-29 år.

Om man också inkluderar dem som svarade ja, men bara om det sänker den samlade elräkningen, ökar andelen ja-svar väsentligt. Mest positiva är man i åldersgruppen 30-49 år, där 76 procent av både männen och kvinnorna kan tänka sig att bli andelsägare i vindkraft.

Sifoundersökningen genomfördes den 7-9 september 2011, och 1 000 personer svarade på frågan.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99