2014-10-21

Pressmeddelanden

Uppgång i vindkraftsinvesteringar

Investeringsbesluten i vindkraft ökar under tredje kvartalet 2014, efter ett mycket svagt andra kvartal. Det framgår av branschorganisationen Svensk Vindenergis senaste prognos.

– Ersättningen från el och elcertifikat har ökat något under kvartal tre jämfört med kvartal två, men var ändå fortsatt låga under det tredje kvartalet. Att det ändå tas investeringsbeslut visar att vindkraftens kostnader fortsätter att sjunka och att det finns en stark framtidstro i branschen, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Under det tredje kvartalet 2014 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 221 MW, vilket kan jämföras med bara 50 MW (reviderad siffra oktober 2014) föregående kvartal. Genomsnittet per kvartal de senaste 12 månaderna är 123 MW.

– Avgörande för den fortsatta utbyggnaden är att riksdagen snabbt fattar beslut om de justeringar i elcertifikatsystemet som Energimyndigheten föreslagit. Det är också mycket positivt att regeringen vill höja ambitionsnivån för förnybar el till 2020. Det skulle öka möjligheten att upprätthålla den utbyggnadstakt vi har sett för vindkraft de senaste åren, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Under 2013 driftsattes 641 MW vindkraft, vilket var den lägsta nivån sedan 2010. Hittills i år har 773 MW tagits i drift och uppemot 1 000 MW förväntas ha driftsatts vid årets slut, vilket i så fall blir den högsta nivån för driftsatt vindkraft under ett kalenderår. Denna utbyggnad baseras dock i huvudsak på investeringsbeslut fattade för mer än ett år sedan när elpris och elcertifikatpris var högre.

Se statistik och prognos

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99