2019-10-24

Pressmeddelanden

Uppgång i vindkraftsinvesteringar

Under tredje kvartalet 2019 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 686 MW, enligt statistik från Svensk Vindenergi som presenterades vid VIND-konferensen i Stockholm under torsdagen. För att värna det rekordstora investerarintresset är det viktigt att politikerna håller fast vid den blocköverskridande Energiöverenskommelsen.

–  Sverige har en unik chans att axla ledarrollen i kampen mot klimatförändringarna genom vindkraftsutbyggnaden som bidrar till omfattande koldioxidbesparingar. Men det krävs att politikerna skickar rätt signaler till de som vill investera i förnybar elproduktion, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under tredje kvartalet 2019 fattades investeringsbeslut motsvarande 686 MW ny vindkraft i Sverige, en ökning 572 MW jämfört med föregående kvartal. Investeringstakten det senaste året är rekordhögt med totalt 2700 MW och branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas från dagens knappt 20 TWh till ca 40 TWh år 2022.

– Sedan Energiöverenskommelsen slöts har det tagits beslut om investeringar i ny vindkraft för över 80 miljarder kronor. Målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 tillsammans med löftet om att införa en stoppmekanism i elcertifikatsystemet har gett marknaden den långsiktighet som krävs för att våga ta investeringsbeslut, säger Charlotte Unger Larson.

Delmålet för förnybar elproduktion till 2030 förväntas nås redan i slutet av nästa år och ny landbaserad vindkraft klarar sig utan subventioner.  Därför, menar Svensk Vindenergi, bör nya investeringar hållas utanför för att undvika att stödsystemet kollapsar till följd av ett överutbud på elcertifikat.

–  Genom att avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat och ansvarsfullt sätt, i linje med tidigare politiska utfästelser och EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv, kan förtroendet för den svenska klimat- och energipolitiken bevaras, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät- och marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergis statistik och prognos baseras på uppgifter hämtade från turbintillverkare och projektutvecklare på den svenska vindkraftsmarknaden. Prognosen har historiskt haft mycket god träffsäkerhet.

Se statistik och prognos.
Läs Svensk Vindenergis reviderade Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft.

________________________________

För mer information:

Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 51
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

________________________________