2010-05-18

Pressmeddelanden

Utbyggnaden av vindkraft är svårbedömd

Förra året den här tiden missbedömde Svensk Vindenergi utbyggnaden av vindkraft rejält. De första prognoserna pekade på en utbyggnad med 250 MW. Resultatet för 2009 blev över det dubbla, med 512 MW ny installerad effekt.

Orsaken var att många projekt runt om i världen inte kunde genomföras under finanskrisen vilket ökade tillgången på vindkraftverk. Det stora antal mindre projekt som fått besked om en väntetid på flera år, kunde genom detta genomföras i förtid.

För att vi ska klara regeringens mål för förnybar energi så bedömer branschen att det fordras en årlig utbyggnad om cirka 450 MW vindkraft, fram till 2020.

– I år är marknaden om möjligt ännu mer svårbedömd och prognosen blir därefter. De uppgifter som vi nu har inne tyder på att utbyggnaden kommer att hamna runt 400 MW för 2010, det vill säga något lägre än rekordåret 2009. Orsaken är att många företag inte riktigt vågade ta investeringsbeslut i sviterna efter finanskrisen, säger Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi.

Karta vindkraftverk i drift och under byggnad

Karta vindkraftverk med alla tillstånd

För mer information:

Gunnar Fredriksson, vice vd, gf@svenskvindenergi.org, tel 08-677 28 93 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 93      end_of_the_skype_highlighting, 070-751 40 24 begin_of_the_skype_highlighting            070-751 40 24      end_of_the_skype_highlighting

Monica Bracco, kommunikationschef, mb@svenskvindenergi.org, 08-677 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 99      end_of_the_skype_highlighting,