Svensk Vindenergi / Utbyggnaden fortsätter, men bristande politisk handlingskraft oroar

Utbyggnaden fortsätter, men bristande politisk handlingskraft oroar

Under årets första kvartal fattades flera nya investeringsbeslut och det beställdes vindkraftsturbiner. Men det finns en oro för att tempot inte är tillräckligt högt i regeringens arbete med att snabba på och förbättra tillståndsprocessen för såväl land- som havsbaserad vindkraft. Detta visar Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos för vindkraftsutbyggnaden.

Ny statistik från Svensk Vindenergi över vindkraftsutbyggnaden i Sverige ger positiva besked: bl.a. fattades fem investeringsbeslut för ny vindkraft under årets första kvartal. Sammanlagt beställdes 222 megawatt (MW) nya turbiner.

Investeringsbesluten fattas för projekt som har fått alla sina tillstånd, men utsikten är mindre hoppfull när det gäller takten på hur många nya projekt som får tillstånd. Reformtempot för mer förutsägbara och kortare tillståndsprocesser behöver öka om vi ska klara Sveriges elektrifiering till år 2030 för att kunna klara Sveriges klimatmål till år 2045.

– Det är glädjande att det fortsätter fattas investeringsbeslut för ny vindkraft i Sverige, men vi ser att utbyggnaden av elproduktion de kommande åren riskerar att tappa i fart och volym. Om det sker är den uppenbara risken att det inte går att möta industrins ökande elbehov de närmaste 10 åren. Det börjar på allvar byggas upp en oro om att det inte kommer tillräckligt många nya tillstånd för både land- och havsbaserad vindkraft snabbt nog genom den svenska tillståndsprocessen, säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergis sammanställning av vindkraftsprojekt i tillståndsprocessen visar att branschen är beredd att svara upp mot industrins ökade elbehov genom att projektera 17 gigawatt (GW) vindkraft på land och 106 GW till havs, men hittills har endast 4 GW resp. 2 GW fått tillstånd.

För att korta tillståndsprocessen nu behövs politiska förslag och initiativkraft. Regeländringarna som redan har utretts om det kommunala vetot och ersättning till närboende – i kombination med ett tydligt ekonomiskt statligt incitament till kommuner som bidrar till elektrifieringen – behöver komma på plats snabbt. Regeringen behöver fatta positiva beslut om de havsvindsparker som väntar på besked och inte vänta på utredningsbetänkanden. Utan tydliga politiska signaler om vikten av ett höjt tempo i vindkraftsutbyggnaden finns en risk att Sverige blir mindre attraktivt att investera i.

Om statistiken och prognosen

Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Statistiken baseras på data från turbinleverantörer och andra marknadsdeltagare. Den kortsiktiga prognosen bygger på investeringsbeslut och en bedömning av projekt som kan tänkas komma till, samt nya projekt som befinner sig i tillståndsprocessen.

Under första kvartalet år 2024 beställdes vindkraftsturbiner på totalt 222 MW. Svensk Vindenergis kortsiktiga prognos visar att vindkraften når en installerad kapacitet på totalt 19 930 MW i slutet av år 2026.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35