2008-04-02

Pressmeddelanden

Utländska entreprenörer bygger i Sverige:

Största vindkraftsanläggningen på land hittills

Två brittiska företag – RES Group (Renewable Energy Systems), via sitt svenska dotterbolag RES Skandinavien AB, och HgCapital – har slutit ett avtal om att bygga vindkraftsparken Havsnäs i Strömsunds kommun. Det blir den största landbaserade vindkraftsanläggningen som byggts på svensk mark. Totalt handlar det om 48 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om drygt 95 MW.

– Det är ett stort steg för vindkraftsutvecklingen i Sverige, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft i en kommentar. Att två brittiska företag visar vägen genom att satsa på en utbyggnad av en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Sverige är mycket positivt ur flera aspekter.

Havsnäs byggs på tre höjder i ett skogslandskap norr om Strömsund i Jämtland. Det är ett område som Energimyndigheten föreslagit som en del av ”nätverket för vindkraft”.

– Det är bra att Energimyndighetens ambitioner omsätts i praktiken. Lokaliseringen just till Strömsund visar på hur viktigt det är med lokal förankring för den fortsatta utvecklingen av landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige, fortsätter Matthias Rapp.

Danska Vestas levererar vindkraftverken, som är av typen V-90, och parken beräknas tas i drift under vintern 2009/2010. Byggstart blir redan i år i april. För Vestas innebär affären att man ytterligare stärker sin position på den svenska marknaden med sin V-90 modell.

RES Skandinavien har varit mycket framgångsrika med försäljning av vindkraftsparker bland annat till Jämtkraft och till Umeå Energi. HgCapital bidrar inte bara med kapital utan också med sitt genuina finansieringskunnande.

– Den här affären etablerar det svenska elcertifikatssystemet en gång för alla. Vi ser nu fram emot att påbörja den nödvändiga och brådskande revideringen av systemet med regeringen. Detta bland annat för att kunna nå de ambitiösa mål för vindkraftsutbyggnaden som Energimyndigheten satt upp för år 2020, avslutar Matthias Rapp.