2009-03-13

Pressmeddelanden

Uttagsskatt hotar vindkraftsutbyggnaden

”Vi vädjar till riksdagens ledamöter att ombesörja en snabb lagändring så att vindkraftskooperativ inte drabbas av uttagsbeskattning.” Det skriver branschorganisationen Svensk Vindenergi och vindkraftföreningen SVIF i ett gemensamt brev till ledamöterna i riksdagens skatte-, finans-, närings- samt miljö- och jordbruksutskott.

Skatteverket gjorde förra sommaren ett uttalande om att det ska tas ut en skatt på skillnaden mellan det pris som andelsägarna i vindkraftkooperativ betalar och på marknadspriset för el.

– Detta är djupt beklagligt, eftersom en sådan skatt minskar den lokala acceptansen för vindkraft och enligt Energimyndigheten, hotar den storskaliga vindkraftsutbyggnaden, säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi.

I brevet till riksdagsledamöterna anges att en uttagsskatt för vindkraftkooperativen i praktiken utgörs av en ”kolskatt” som missgynnar kooperativen jämfört med andra ägarformer och som undergräver möjligheter till förbättrad konkurrens på elmarknaden.

– En uttagsskatt skulle utgöra en mycket liten och borttynande intäkt för statskassan, men den skulle riskera att kraftigt öka priset på förnybar el eftersom den skulle slå ut kooperativ och därmed också minska acceptansen för vindkraft, säger Jan-Åke Jacobson, ordförande Svensk Vindkraftförening.

Förra året fanns det cirka 20 000 andelsägare i vindkraftkooperativ, ett ägande som stod bakom nästan 10 procent av den svenska vindkraften. Vindkraftkooperativ innebär att elkonsumenter investerar i vindkraftverk, vilket leder till att de får en löpande elkostnad som motsvarar kostnaderna för att driva vindkraftverken. Ägarformen, som är mycket viktig för vindkraftsutbyggnaden, hotas nu i grunden av en ny tolkning av skattelagstiftningen.
__

För ytterligare information:
Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi, tel 070- 453 11 38 begin_of_the_skype_highlighting            070- 453 11 38      end_of_the_skype_highlighting
Jan-Åke Jacobson, ordförande Svensk Vindkraftförening, tel 070-640 57 59 begin_of_the_skype_highlighting            070-640 57 59