2015-06-30

Pressmeddelanden

Välkommen till ”Träffpunkt förnybart” i Almedalen

I år samarrangerar Förnybarhetsrådet* och 100% förnybart seminarier under en förmiddag. Du träffar oss på Södra Kyrkogata 13, onsdagen den 1 juli, kl 9.00 – 13.00.

Program:

09.00-09.30 Energy Union – game changer eller game over för förnybart?
Pierre Schellekens, EU-kommissionen
Karin Medin, Söderenergi
Anna Forsberg, Skanska Bostad
Peter Eriksson, EU-parlamentet (MP)
Christofer Fjellner, EU-parlamentet (M)

09.30-10.10 Förnybar generation – hur vill ungdomsorganisationerna att omställningen till förnybart  ska gå till?
Gustav Melin, Svebio,
Charlotte Unger, Svensk Vindenergi,
Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen
Jan-Olof Dahlenbäck, Svensk Solenergi
Lorentz Tovatt, Grön Ungdom
Johanna Lakso, PUSH Sverige
Nils Björid, LRF Ungdom ordförande, Centerns Ungdomsförbund

10.15-10.45 Förnybar innovation – omställningen till förnybart främjar innovationer, men hur maximeras nyttan?
Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen
Mats Karlström, Ferroamp
Anna-Karin Stoltz, Norra Djurgårdsstaden
Kenneth Johansson, KIC
Lena Bruce, Sveaskog

10.50-11.30 Förnybar kommission – Energikommissionens ledamöter frågar ut energiexperter och samhällsdebattör
Mattias Goldmann, Fores
Bo Normark, PowerCircle
Anna Holmgren, SKGS
Maria Weimer, Energikommissionen (FP)
Åsa Westlund, Energikommissionen (S)

11.30-13.00 Lunchmingel

Välkommen!

* Förnybarhetsrådet består av: Svensk Vindenergi, Svebio, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen.

För mer information:
C
harlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99