2010-06-02

Pressmeddelanden

Vår vd ny styrelseordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet

Idag har Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi valts till ny ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Hon efterträder Kjell Jansson, vd för Svensk Energi, som avgår efter 13 år som ordförande.


Annika Helker Lundström är sedan den 1 maj i år vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Hon var dessförinnan vd för Återvinningsindustrierna i tolv år och hon har ett förflutet inom regeringskansliet där hon arbetade med både energi- och miljöfrågor.

Annika Helker Lundström ingick även i regeringens kommission för hållbar utveckling som verkade mellan 2007 och 2009. År 2008 promoverades hon till hedersdoktor i hållbar utveckling vid Mälardalens Högskola.

– Det känns spännande och mycket stimulerande att få detta förtroendeuppdrag. Få saker är väl mer angelägna än att som IVL utarbeta konkreta lösningar som kan leda oss i en hållbar riktning, säger Annika Helker Lundström.

För mer information:

Annika Helker Lundström, tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, 070-699 41 85 begin_of_the_skype_highlighting            070-699 41 85      end_of_the_skype_highlighting
Tord Svedberg, vd IVL Svenska Miljöinstitutet, tel 08-598 563 94 begin_of_the_skype_highlighting            08-598 563 94      end_of_the_skype_highlighting

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99