2018-09-17

Pressmeddelanden

Världens klimatutsläpp kan halveras till 2030 – och Sverige kan gå före

Världens utsläpp av växthusgaser kan halveras till år 2030. Det visar en ny rapport där bland annat svenske miljöprofessorn Johan Rockström deltagit. Rapporten slår fast att sol- och vindkraft ökar exponentiellt med en fördubbling ungefär vart fjärde år, något som forskarna inte väntade sig. Om takten håller i sig kan mängden elektricitet från fossila energikällor halveras till 2030.

Den positiva utvecklingen som rapporten beskriver pågår inte minst i Sverige. Här beräknas vindkraftsproduktionen öka från 17,6 till ca 30 TWh, mellan åren 2017 och 2021. Det möjliggör för Sverige att öka exporten av el till Europa och tränga undan fossil el.

”Varje ytterligare terawattimme svensk förnybar el som produceras kan minska utsläppen med omkring 750 000 ton i det europeiska elsystemet. Trots det återstår fortfarande många hinder för utbyggnaden som den nya regeringen bör undanröja skyndsamt”, säger Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi.

Boston Consulting Group har på Skellefteå Krafts uppdrag gjort en rapport om värdet av omställningen till förnybar elproduktion i Sverige.

”Slutsatsen är att omställningen är en god affär för Sverige. För varje investerad krona får samhället tillbaka fyra”, säger Hans Kreisel”, koncernchef Skellefteå Kraft.

Bakom ökningen av vindkraftsproduktionen mellan 2017 och 2021 ligger investeringsbeslut på tillsammans över 35 miljarder kronor. För att nå 2040-målet behöver vindkraften nå en årsproduktion motsvarande 70 TWh vilket för med sig investeringar om över 200 miljarder kronor bara i vindkraft. Detta innebär att vind- och vattenkraft tillsammans kommer att stå för ca 90 procent av elanvändningen år 2040, enligt branschens bedömning.

För mer information:
Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi, tel. 070-190 86 53
Hanna Magnusson, Kommunikation och omvärldsbevakning, tel. 073-025 78 46

Länk till rapport: EXPONENTIAL CLIMATE ACTION ROADMAP