2007-06-12

Pressmeddelanden

Världskonferens om vindkraft till Sverige år 2009

2007-06-12

Världskonferens om vindkraft till Sverige år 2009

Sverige har fått den stora äran att arrangera European Offshore Wind Conference & Exibition 2009. Det är numera ett evenemang som går av stapeln vartannat år i länder som har speciellt hög potential att bygga vindkraft till havs.

Evenemanget organiseras av European Wind Energy Association, EWEA. Förra gången arrangerades konferensen i Köpenhamn, i år går den av stapeln i Berlin 4-6 december och efter Sveriges konferens år 2009 är det England som står på tur år 2011. Sverige är alltså i gott sällskap, bland länder som alla satsar stort på vindkraft.

– Det gläder mig oerhört att vi får konferensen hit. Vi har de allra bästa förutsättningarna för vindkraft till havs tack vare att det blåser så bra på västkusten och i Östersjön. Kanske kan vårt värdskap ge ytterligare skjuts åt utbyggnaden till havs även i Sverige, säger Matthias Rapp, chef för Vindkraftens Investerare och projektörer, men också nybliven styrelseledamot i EWEA.

– Dessutom sammanfaller arrangemanget med Sveriges ordförandeskap i EU, ett gyllene tillfälle att profilera oss inom energiområdet fortsätter Matthias Rapp.

Årets evenemang i Berlin ska bl a belysa den oerhörda potentialen i havsbaserad vindkraft. År 2010 har troligen 4 000 MW vindkraft installerats i Europas vatten och de tyska arrangörerna bedömer på konferens hemsida www.eow2007.info att det till år 2020 kan satsas 10 – 15 miljarder Euro årligen på havsbaserad vindkraft.

Fler svenska evenemang står på tur. I september i år ordnas en stor nationell tvådagars vindkraftskonferens i Stockholm, VIND2007, som förväntas locka minst 500 deltagare och besökare.

Under år 2008 arrangerar Vindkraftens Investerare och Projektörer en workshop där en ny upplaga av ”Wind Energy – the Facts”, en EU-sponsrad rapport, ska presenteras.

Senast uppdaterad ( 2008-03-25 )