2015-11-23

Pressmeddelanden

Västra Götaland, Jämtland och Västerbotten toppar vindkraftslistan

Under första halvåret 2015 ökade antalet vindkraftverk* i drift i Sverige med 133 stycken. Länet med mest vindkraft är Västra Götaland. På andra plats kommer Jämtland och på tredje plats Västerbotten.

De nya vindkraftverken har en sammanlagd effekt på 379 megawatt (MW). Över 90 procent av den nytillkommande effekten installerades i Norrland i elområde1 och 2. Mest ny vindkraft registrerades i Sollefteå i Västernorrland och Ragunda i Jämtland.

– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Under första halvåret 2015 levererade vindkraften el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige. Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Om man rangordnar länen utifrån deras vindkraft i relation till lands- och havsytan toppas listan av Halland, följt av Skåne och Västra Götaland.

*Vindkraftlistan bygger på Energimyndighetens statistik. Den omfattar vindkraftverk som erhåller elcertifikat eller ursprungsgarantier. Det kan finnas äldre eller mindre verk som inte är anslutna till detta.

Tabell för ny vindkraft halvår 2015
Se tabeller för alla län
Se statistik om vindkraft Energimyndigheten

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99