2011-11-09

Pressmeddelanden

Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan

I Västra Götaland fanns det 416 vindkraftverk med en total effekt om 493 megawatt (MW) vid utgången av augusti 2011. Det placerar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan, en ranking av Sveriges 21 län. Under januari-augusti 2011 togs 52 nya vindkraftverk i drift i Västra Götaland, och länet klättrar på listan från andra plats vid utgången av 2010. Detta framgår av nya beräkningar från Svensk Vindenergi.

– Vindkraften i Västra Götaland är en viktig del i energiomställningen. Ett modernt vindkraftverk på land kan förse mer än 1 000 hushåll med förnybar och utsläppsfri el, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Mest vindkraft (installerad effekt) i länet har Vara, medan flera kommuner inte har någon vindkraft alls. I hela landet har 216 nya vindkraftverk tagits i drift sedan årsskiftet och vid utgången av augusti 2011 fanns det enligt Energimyndigheten 1 871 vindkraftverk i Sverige.

– Utbyggnaden av vindkraft pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som det möjliggör kraftigt minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström.

Elproduktionen från vindkraft har på kort tid mer än fördubblats, från 2,5 terawattimmar (TWh) under helåret 2009 till 5,4 TWh under de senaste 12 månaderna. Produktionen i de tio svenska kärnkraftsreaktorerna uppgick i genomsnitt till 5,8 TWh vardera under samma period.

– Utbyggnaden av vindkraft bidrar till lokala arbetstillfällen och genom att själv äga vindkraft kan både kommunen och dess invånare sänka sina elkostnader, säger Annika Helker Lundström.

Av samtliga 290 kommuner i Sverige finns det nu vindkraftverk (anslutna till elcertifikatsystemet) i 154 kommuner, medan resterande 136 kommuner inte har någon vindkraft alls. Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning vilket kan klaras med omkring 4 000 moderna vindkraftverk. Det kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i länen och kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas, som exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om vindkraften i Västra Götaland ställs i relation till länets totala yta skulle länet hamna på tredje plats.

Se tabell med uppgifter för alla län och kommuner här.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99