2014-01-02

Pressmeddelanden

Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan

I Västra Götaland fanns det 501 vindkraftverk med en total effekt om 665 megawatt (MW) vid utgången av juni 2013. Det placerar Västra Götaland på plats första på Vindkraftslistan, som är Svensk Vindenergis ranking av Sveriges 21 län. Under första halvåret 2013 togs elva vindkraftverk i drift i Västra Götaland, och länets plats på listan är oförändrad jämfört med  utgången av 2012.

– Vindkraften i Västra Götaland är en viktig del i energiomställningen. Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Mest vindkraft (installerad effekt) i länet har Vara, medan flera kommuner inte har någon vindkraft alls. I hela landet finns nu vindkraft i 167 av landets 290 kommuner. Under första halvåret 2013 har 132 vindkraftverk tagits i drift och vid utgången av juni 2013 fanns det 2 517 vindkraftverk i Sverige.

– Utbyggnaden av vindkraft bidrar till att stärka svensk ekonomi och till att öka konkurrensen på elmarknaden. Vindkraften ger ökade möjligheter till lokalt ägande, och såväl kommuner och företag som privatpersoner kan delta i utbyggnaden av den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i länen och kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om vindkraften i Västra Götaland ställs i relation till länets totala yta skulle länet hamna på tredje plats.

– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. I hela landet producerar vindkraften nu 9 TWh el, vilket motsvarar drygt 6 procent av all elanvändning, säger Annika Helker Lundström.

Tabell med information för alla län och kommuner

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99