2015-09-15

Pressmeddelanden

Viktig milstolpe för vindkraften – 15 TWh el

Under de senaste 52 veckorna har vindkraften i Sverige producerat 15 terawattimmar (TWh), vilket innebär att vindkraften har passerat en viktig milstolpe och numera motsvarar elva procent av den svenska elanvändningen.

– Sverige har goda förutsättningar för förnybar energi jämfört med resten av Europa och bör därför ta ett större ansvar i arbetet mot ett förnybart Europa. Den ökade andelen förnybart som produceras i Sverige måste komma flera länder tillgodo och Sverige bör därför satsa på elexport. Detta är en god affär både för Sverige och vår europeiska gemenskap, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

EU är fortfarande till 75 procent beroende av fossil energi. Mer än hälften av energin importeras till EU till ett värde av mer än 3 500 miljarder kronor per år. EU-kommissionen har visat att unionen kan spara uppemot 650 miljarder kronor per år, och 70 miljoner ton koldioxid, om elnäten i Europa byggs ihop och den förnybara energin produceras där de naturliga förutsättningarna är som bäst.

– En förutsättning för att vi i Sverige ska kunna bygga ut och exportera mer förnybar el är att infrastrukturen för elnät förstärks inom landet och till våra grannländer. Sådana åtgärder behövs även för att öka försörjningstryggheten när de äldsta kärnkraftsreaktorerna börjar tas ur drift. Sverige exporterade de senaste 52 veckorna 20 TWh koldioxidsnål el. Med förstärkt infrastruktur kan vi exportera ännu mer, och det är både samhällsekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99