2009-02-04

Pressmeddelanden

VINDDAGEN BLIR GLOBAL 2009!

Wind Power Works

Den europeiska Vinddagen blir global år 2009. Den 15:e juni kommer fem kontinenter att förenas genom olika vindkraftsaktiviteter som konferenser, tävlingar och besök vid vindkraftverk för att fira vindkraften som en ren, förnyelsebar och inhemsk energikälla. Allt detta händer under Global Wind Day 2009.

Idag invigs den nya webbplatsen www.globalwindday.org. Här finns bland annat information om den globala vindkraftfototävlingen som också startar idag. Webbplatsen kommer kontinuerligt att uppdateras med information om aktiviteter i de medverkande länderna.

I Europa är det den europeiska vindkraftorganisationen EWEA som samordnar Vinddagen. I år gör de det tillsammans med den globala vindkraftföreningen GWEC vars kampanj “Wind Power Works” utgör huvudbudskapet under Vinddagen. Vindkraften kommer att lyftas fram som en av lösningarna på klimatproblematiken inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december år 2009. Vindkraften kan byggas ut i snabb takt utan att påverka miljön negativt. För att lyckas behövs dock lokalt stöd för projekten både från kommuner, allmänhet och politiker.

I juni förra året deltog över 90 000 människor från 20 europeiska länder, varav 2 000 i Sverige, i firandet av European Wind Day.

I Sverige är det branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening som anordnar Vinddagen 2009 den 13-15 juni samt under vecka 39, i slutet av september, för skolungdomar.

”Att göra Vinddagen till ett globalt arrangemang är ett beslut i rätt riktning. Fler människor måste få upp ögonen för de fördelar som vindkraften kan ge. Vi skapar tusentals nya jobb, vi bidrar till att reducera utsläppen av växthusgaser, vi skapar en tryggare värld utan import av bränslen med mera. Självklart hoppas vi på ett starkt stöd från våra politiker, från media och från allmänheten för våra arrangemang i Sverige!” säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi.

Örjan Hedblom, handläggare för Vinddagen på Svensk Vindkraftförening, tillägger ” Vindkraften växer inte bara i Sverige utan över hela världen. Därför blir Vinddagen i år ett globalt arrangemang där vi kan visa hur viktig vindkraften är för miljön. Vindkraften är mest kostnadseffektiv av all ny förnybar elproduktion. Att vindkraft byggs i allt fler länder gör att förståelsen och acceptansen ökar för denna helt rena elproduktion”.

När: 13-15 juni 2009 samt vecka 39 i september för skolungdomar.
Var: I hela Sverige.

Organisatörer:
Global Wind Energy Council, www.gwec.org
European Wind Energy Association, www.ewea.org
Svensk Vindenergi, www.svenskvindenergi.org
Svensk Vindkraftförening, www.svensk-vindkraftforening.se

Kontaktpersoner:
Anna Cederberg, Sensk Vindenergi,  08-677 28 95 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 95      end_of_the_skype_highlighting eller 0702-09 13 72 begin_of_the_skype_highlighting            0702-09 13 72      end_of_the_skype_highlighting
Örjan Hedblom, Svensk Vindkraftförening,  0322-933 40 begin_of_the_skype_highlighting            0322-933 40      end_of_the_skype_highlighting eller  0708-99 12 98 begin_of_the_skype_highlighting            0708-99 12 98