2009-07-02

Pressmeddelanden

Vindenergi ur ett europeiskt perspektiv

Stockholm 2 juli 2009

Tillsammans med European Wind Energy Association genomförde Svensk Vindenergi idag ett välbesökt seminarium på M/S Sigyn i Visby hamn. Fokus låg självklart på vindkraft såväl i Sverige som i Europa. Vindkraften i Europa har under de senaste 18 åren byggts ut i snabbare takt än vad kärnkraften gjorde under sina första 18 år. Under 2008 gick vindkraften dessutom om gasen när det gäller installerad effekt och byggdes därmed ut mer än något annat energislag.

– Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi säger att om Sverige ska hänga med någorlunda i den takt som övriga Europa nu sätter behöver vi bygga minst 500 MW ny vindkraftseffekt per år. Till 2020 kommer EU-27 att ha byggt 250 000 MW varav 20 procent i havet. Den europeiska utbyggnaden av vindkraft var förra året 8 500 MW.  Detta innebar att vindkraften för första gången gick förbi fossilgasen som byggdes ut med knappt 7 000 MW.

Från Bryssel och European Wind Energy Association deltog bland annat Dorina Iuga, projektledare för EU-projektet Wind Energy the Facts.

–  Vi vet sedan länge att vindkraften i Europa är en väl etablerad verksamhet. Vi ser Sverige som en av de viktiga tillväxtmarknaderna och ser en kraftig ökning av utbyggnaden här som nödvändig för att Europa ska nå sina gemensamma mål, säger Dorina Iuga.

Svenska Kraftnät har i dagarna beslutat att prioritera utbyggnaden av en kabel från Gotland till fastlandet. En investering på 2-3 miljarder kronor. Detta kommer att bidra till att vindkraften på Gotland byggs ut och hundratals jobb skapas.

– Kabeln till Gotland innebär att många av de bästa projekten kan bli förverkligade, något som blir till gagn både för Gotlänningarna och Sverige, avslutar Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi.