2015-06-02

Pressmeddelanden

Vindkraft har stor betydelse

Söndagen den 31 maj var historisk. För första gången var vindkraften det näst största kraftslaget och levererade mer effekt än kärnkraften. Vindkraften levererade som mest
3 412 MW och kärnkraften 3 386 MW. Under drygt 1,5 timme levererade vindkraften mer effekt och energi än kärnkraften.

På nordisk nivå är vindkraften ganska ofta det näst största kraftslaget efter vattenkraft. Detta kommer bli vanligare även i Sverige varefter vindkraften byggs ut.

Inga kraftverk levererar el hela tiden. Många kärnkraftverk i Sverige står för närvarande stilla till följd av underhåll, reparationer och ombyggnader. Trots att sju av tio reaktorer står stilla är tillgången på el god. Sverige fortsätter att exportera el. Att elsystemet kan hantera att sju av tio kärnkraftverk står stilla visar att vi har ett robust elsystem. Detta visar att elsystemet också kan hantera de betydligt mindre variationerna i produktionen av vindkraftsel.

Elpriset i södra Sverige har till följd av bortfallet från kärnkraften stigit något under tider då elnätet är som mest belastat. Detta pekar på behovet av förstärkningar i elnätet så att inte vind- och vattenkraftsel låses in i norra Sverige, i synnerhet då den stora potentialen för vindkraft finns i norra Sverige.

Idag är vindkraften det energislag i Sverige som kan byggas ut i stora volymer till lägsta kostnad. Sedan 2006 har vindkraften ökat sin produktion från 1 till 11 TWh/år i slutet av 2014. I år beräknas produktionen bli 15 TWh.

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi , tel 070-190 86 53
Monica Bracco, Kommunikation och media, tel 070-397 28 99