2011-05-31

Pressmeddelanden

Vindkraft kan dämpa prisökning efter tyskt kärnkraftsbeslut

Som första stora industrination har Tyskland beslutat att avskaffa kärnkraften. År 2022 ska de sista reaktorerna vara avvecklade. Flera analytiker menar att kostnaderna för de svenska elkonsumenterna kommer att öka som en konsekvens av beslutet. En fortsatt kraftfull satsning på vindkraft blir därmed allt viktigare.

– Genom kraftfulla satsningar på vindkraft och annan förnybar elproduktion kommer den svenska försörjningstryggheten att stärkas samtidigt som konsumenternas elpriser hålls nere, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Tyskland har som mål att minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent fram till år 2020 och regeringen kommer att satsa stort på energieffektivisering och förnybar el. Avvecklingen av kärnkraften i Tyskland aktualiserar också den roll som Sverige kan spela som exportör av grön och förnybar el till övriga Europa.

– Sverige har utmärkta förutsättningar för vindkraft och med rätt förutsättningar kan grön vindel bli nästa stora svenska exportvara. Det bidrar inte bara till minskade klimatutsläpp, elexporten kan också leda till exportinkomster och nya arbetstillfällen, avslutar Annika Helker Lundström.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99