2011-11-15

Pressmeddelanden

Vindkraft och rennäring i nytt samarbete

Svensk Vindenergi, Svenska Samernas Riksförbund och Vindfyr arrangerar i anslutning till Nolia konferensen den 15 november ett seminarium om vindkraft och rennäring.

I fjol avslutades projekt VindRen som resulterade i riktlinjer för hur vindkraftprojektörer och samebyar kan verka tillsammans. Den15 november arrangeras ett nytt seminarium med fokus på vindkraft och rennäringsfrågor med stöd från Energimyndigheten.

– En stor del av Sveriges vindkraftsetableringar förväntas läggas i norra Sverige på renbetesmarker. Därför är det viktigt att parterna kan hitta former för samverkan och att lyfta fram goda exempel från verkligheten, säger Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi.

– Att de kumulativa effekterna* av olika intrång i samebyarnas renbete nu uppmärksammas är oerhört viktigt. Det kan öka förståelsen för rennäringens förutsättningar säger Björn Linder på SSR.

Under seminariet kommer viktiga frågor såsom kumulativa effekter och vindkraftens effekter på tamren att tas upp. Sedan kommer ett nytt planeringsverktyg för samebyarna att presenteras och seminariet avslutas med goda exempel från verkligheten.

Vindfyr är ett projekt med syfte att lyfta kunnandet om vindkraft inom kommunerna i Norrland. Projektet ska fånga upp kommunernas frågor runt vindkraft och bistå dem.

– Det förs fram många olika åsikter kring vindkraft och rennäring. Vindfyr är en mötesplats där dessa kan diskuteras på ett sakligt sätt. Vindfyr hoppas bidra till en, över tid, hållbar praxis både vad gäller bevarande av kulturminnen samt ett aktivt och lönsamt ren- och vindbruk. säger Jens Sperens på Vindfyr.

*De sammanvägda effekterna för rennäringen vid olika typer av intrång inom en samebys marker, brukar kallas kumulativa effekter.

För mer information:
Björn Linder, projektledare Svenska Samernas Riksförbund, tel 0703-17 14 80
Jens Sperens, projektledare Vindfyr, tel 0706-09 06 99
Mattias Wondollek, projektledare Svensk Vindenergi, tel 0706-44 451