2009-03-24

Pressmeddelanden

Vindkraft och rennäring samarbetar i unikt projekt

Svensk Vindenergi och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) genomför med bidrag från Energimyndigheten projektet VindRen. Syftet är att under tre år ta fram riktlinjer för hur projektering, anläggning och drift av vindkraft inom renskötselområdet bör genomföras för att begränsa eventuell negativ påverkan på rennäringen och att förenkla samarbetet mellan vindkraftprojektörer och samebyar.

Projektet kommer i huvudsak att studera tre olika vindkraftparker under projektering, anläggning och drift. Till dessa studieobjekt knyts berörda samebyar, kommuner och projektörer.

–       Erfarenheterna från etableringar av stora vindkraftparker inom renskötselområden är begränsade. Samerna har en del dåliga erfarenheter från andra exploateringar i områden där de verkar. Med projektet VindRen vill vi undanröja risken för konflikter mellan vindkraften och för samerna viktiga naturområden, säger Matthias Rapp, vd hos Svensk Vindenergi

–       Det finns idag ett starkt nationellt intresse att etablera vindkraft inom de områden som också är renskötselområden. I de svenska samebyarna finns det idag både negativa och positiva känslor inför detta. Genom projektet vill vi skapa så mycket ömsesidig kunskap om vindkraft och rennäring så att samebyarna beslut att stödja eller inte stödja en etablering är sakligt underbyggd. Kunskap och information är nyckeln till detta säger Anders Blom. Förbundsdirektör på SSR.

Det övergripande målet med projektet VindRen är att försöka hitta hållbara lösningar för samexistens. Vid uppförande av vindkraftverk ska gemensam nytta för både projektörer av vindkraftverk och samebyar kunna finnas.

_

För mer information:

Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting Anders Blom, förbundsdirektör Sveriges Sameförbund, tel 070-514 44 80 begin_of_the_skype_highlighting            070-514 44 80