2014-11-19

Pressmeddelanden

Vindkraften är billigast

Inget kraftslag kan idag byggas ut enbart på elpriset men av de tekniker som enbart producerar el och som kan byggas ut idag är landbaserad vindkraft billigast. Det framgår av en ny kostnadsstudie från Elforsk som presenterades idag.

– Det är en glädjande nyhet som bekräftar vår uppfattning att vindkraften har blivit allt mer konkurrenskraftig. Slutsatserna är även i linje med andra internationella kostnadsbedömningar som har gjorts under senare tid, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Elforsk lanserade idag sin nya kostnadsstudie ”El från nya och kommande anläggningar 2014”. Studien jämför elproduktionskostnader för kommersiellt tillgängliga tekniker och tar sin utgångspunkt i projektspecifika kostnader.

Resultaten från studien visar att kolkondenskraft är billigast om man bortser ifrån koldioxidskatt och utsläppsrätter. Sedan kommer vindkraft eller storskalig vattenkraft beroende på val av kalkylränta. Eftersom varken kolkraft eller storskalig vattenkraft i praktiken kan byggas ut i Sverige, innebär slutsatserna att landbaserad vindkraft idag är det billigaste sättet att producera ny el på.

– En viktig slutsats som studien indikerar är att inget kraftslag idag kan byggas ut enbart på elpriset. Av de kraftslag som idag ingår i elcertifikatsystemet är vindkraften billigast och kostnaden för elkonsumenten kompenseras mer än väl av att den tillkommande kraften samtidigt pressar elpriset, avslutar Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Elforsk studie hittar du här

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99