2019-07-05

Pressmeddelande

Vindkraften byggs ut i rekordfart

Vindkraften fortsätter att byggas ut i rekordfart. Produktionen väntas fördubblas från dagens cirka 20 TWh till nästan 40 TWh inom fyra år och då stå för mer än en fjärdedel av elanvändningen i landet. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos.

–  Den starka utvecklingen för vindkraften ger omfattande koldioxidbesparingar genom elexport och ökad elektrifiering av vårt samhälle. Utbyggnaden är helt marknadsdriven nu när landbaserad vindkraft har blivit så pass billig att den kan byggas utan stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under andra kvartalet 2019 fattades investeringsbeslut motsvarande 84 MW ny vindkraft i Sverige, en minskning med 1141 MW jämfört med föregående kvartal. Nedgången väntas vara tillfällig och branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas från dagens knappt 20 TWh till närmare 40 TWh år 2022.

Sedan energiöverenskommelsen slöts har det tagits beslut om investeringar i ny vindkraft för över 70 miljarder kronor.

– Energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 har gett marknaden den långsiktighet som krävs för att våga ta investeringsbeslut, säger Charlotte Unger Larson.

Delmålet för förnybar elproduktion till 2030 kommer att nås nio år i förväg. Ny landbaserad vindkraft klarar sig utan subventioner och elcertifikatsystemet kan därför avslutas.

–  Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och det är viktigt att sända ut rätt politiska signaler till de som går i bräschen för omställningen. Genom att avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat sätt, i linje med tidigare utfästelser, kan förtroendet för den svenska klimat- och energipolitiken bevaras, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät- och marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergis statistik och prognos baseras på uppgifter hämtade från turbintillverkare och projektutvecklare på den svenska vindkraftsmarknaden. Prognosen har historiskt haft mycket god träffsäkerhet.

Se statistik och prognos.

________________________________

För mer information:

Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 51
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

________________________________