2011-08-30

Pressmeddelanden

Vindkraften fördubblad på 20 månader

Den svenska vindkraften har fördubblats under de senaste 20 månaderna, från 2,5 TWh under helåret 2009 till 5,0 TWh under de senaste 12 månaderna. Det framgår av ny statistik.

– Det är en fantastisk utveckling som visar vindkraftens stora potential. Nu är det dags för politikerna att öka målsättningen för förnybar el, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Den 14-15 september genomför Svensk Vindenergi den årliga konferensen Vind, med ett brett seminarieprogram och 100 utställare som visar upp det senaste inom vindkraftsbranschen.

Läs mer om och anmäl dig till konferensen Vind – TA TILLVARA KRAFTEN
Statistik från Svensk Energi – se sidan 3

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070 699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99