2019-02-12

Pressmeddelande

Vindkraften fördubblas på fyra år

Vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas på bara fyra år – från dagens ca 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos.

– För att inte bromsa investeringstakten måste regeringen stå fast vid sitt löfte att nu avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat sätt. Ny vindkraft kan byggas helt utan stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under fjärde kvartalet 2018 fattades investeringsbeslut motsvarande 675 MW ny vindkraft i Sverige, en ökning med 272 MW jämfört med tredje kvartalet. Riksdagens mål om 18 nya TWh (terawattimmar) till 2030 inom elcertifikatsystemet har därmed redan överträffats, sett till tagna beslut om investeringar i ny vindkraft.

– Den höga investeringstakten kan dels förklaras av Energiöverenskommelsen som bidragit till minskad politisk risk, dels av den drastiskt reducerande produktionskostnaden för förnybar energi, säger Charlotte Unger Larson.

I enlighet med den proposition som kopplar till Energiöverenskommelsen, presenterade Energimyndigheten i december ett förslag till så kallad stoppregel för att avsluta elcertifikatsystemet. Myndighetens förslag är ett datumstopp år 2030, vilket är minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts.

– Förslaget är helt verkningslöst och kommer leda till ett överutbud som helt urholkar elcertifikatens värde. Regeringen bör stå fast vid att avveckla systemet på ett ordnat sätt som ger rättvisa villkor för de som investerat miljarder i förnybar elproduktion, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Energiöverenskommelsens mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040 väntas kräva att mer än 200 miljarder kronor investeras i förnybar elproduktion. Med en minskad tillit till den svenska marknaden, äventyras möjligheten att nå energi- och klimatmålen.

–Både regeringen och Energimyndigheten har tidigare framhållit att det behöver införas en stoppregel som gör att en priskollaps kan undvikas. Det är inte rimligt att helt byta fot nu när stora investeringar redan har gjorts, säger Charlotte Unger Larson.

____________________________________________

Se statistik och prognos.

Se Svensk Vindenergis tidigare pressmeddelande om stoppregeln.

______________________________________________

För mer information:

Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi
Tel: 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Mattias Wondollek, Ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 51
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org

___________________________________________