2015-02-13

Pressmeddelanden

Vindkraften fortsätter att öka

Fram till och med 2018 förväntas vindkraftsproduktionen öka från dagens 12 TWh till cirka 19 TWh. Samtidigt minskar investeringstakten och utbyggnaden för 2015 ser ut att bli den lägsta på flera år, visar branschorganisationen Svensk Vindenergis senaste prognos.

– Den ökande vindkraftsproduktionen bidrar till ökad försörjningstrygghet och bättre konkurrenskraft för svensk industri. Dessutom bidrar vindkraften till minskade klimatutsläpp från nordiska kol- och gaskraftverk, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

I fjol installerades 1050 MW vindkraft och årsproduktionen ökade från 9,9 TWh under 2013 till 11,5 TWh 2014. I år förväntas dock betydligt mindre vindkraft att installeras, cirka 600 MW samtidigt som årsproduktionen förväntas öka till cirka 14 TWh.

Under det fjärde kvartalet 2014 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 115 MW, vilket är en kraftig nedgång jämfört med 221 MW tredje kvartalet. Det är även lägre än 159 MW som var genomsnittet per kvartal under förra året.

Nedgången kan förklaras av de historiskt sett låga priserna på både el och elcertifikat, men även att många avvaktar med sina investeringar till dess att riksdagen har fattat beslut om den stundande kontrollstationen inom elcertifikatsystemet, vars huvudsyfte är att återställa systemet i balans.

– För den fortsatta utvecklingen är det viktigt att beslut om kontrollstationen fattas av riksdagen så snart som möjligt, så att investerarna återfår förtroendet för marknaden och ökar sina investeringar i förnybar energi, säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Se hela prognosen

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99