2010-09-15

Pressmeddelanden

Vindkraften i Sverige slår nya rekord

Prognosen visar att vindkraft även under 2010 kommer slå rekord när det gäller utbyggnaden av vindkraft i Sverige. För helåret räknar vi med att det installeras 557 MW vilket är en ökning med 36 procent jämfört med 2009.

– Det är mycket glädjande att se dessa siffror för vi har varit oroliga över hur efterdyningarna av finanskrisen skulle slå mot branschen under året. Att branschen under de senaste åren så väl stått emot lågkonjunkturen visar tydligt vilken drivkraft som finns, säger Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi.

För vindkraftparker över 10 MW ser nuläget ut så här.

För närvarande är 219 vindkraftverk med en sammanlagd effekt av 495,5 MW under byggnation. Den beräknade årsproduktionen av dessa är 1,34 TWh, 219 MW förväntas vara färdiga 2010 och 276,5 MW år 2011. Sedan tillkommer alla projekt som är mindre än 10 MW, men för dessa finns ingen sammanhållen statistik.

Det finns 557 vindkraftverk med en sammanlagd effekt av 2 095 MW, fördelat på 24 projekt som har alla nödvändiga tillstånd.

– Sverige har så goda förutsättningar för vindkraft, att om politikerna vill så står branschen redo att nå mycket längre än de nu uppsatta målen för förnybar el till 2020, säger Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi.

Statistik vindkraft

Karta: Under byggnad och i drift

Karta: Med alla tillstånd klara

För mer information:

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi, tel 070-751 40 24 begin_of_the_skype_highlighting            070-751 40 24      end_of_the_skype_highlighting              

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99