2006-10-14

Pressmeddelanden

Vindkraften inget hot mot svenska kungsörnar

Larmet om att svenska kungsörnar skulle vara hotade av vindkraftverk är överdrivet. Vad som hänt i Norge kan inte rakt av överföras till svenska förhållanden. Gårdagens meddelande från TT om att tio havsörnar kolliderat med vindkraftverk på ön Smöla i Norge går inte att direkt överföra till svenska förhållanden för kungsörnar.

– För det första skulle en sådan placering som på Smöla aldrig vara aktuell i Sverige. En plats med ett så tätt bestånd av havsörn måste betraktas som väldigt skyddsvärd och med de regler som gäller i Sverige skulle tillstånd aldrig medges, säger Gunnar Fredriksson, VD för Vindkraftsleverantörerna i Sverige (ViS).
Jan Pettersson, välrenommerad ornitolog, håller med:
– På Smöla häckar 68 havsörnspar vilket innebär att det finns ca 150 individer på den relativt lilla ytan. Självklart får man betrakta lokaliseringen av vindkraftverk där som felaktig. De norska havsörnarna är också mer utsatta eftersom örnarna där bygger sina bon på marken och därmed oftare befinner sig på låg höjd än de svenska, säger han.

Förmodligen kommer det även i Sverige att hända olyckor med örnar och vindkraftverk. Men ingen är betjänt av att faran överdrivs. Sedan år 2000 finns fyra dokumenterade fall av att örnar kolliderat med vindkraftverk i Sverige. Vi har i Sverige idag knappt 800 vindkraftverk.

Ytterligare information:
Matthias Rapp, chef Vindkraftens Investerare och Projektörer,
telefon 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, mobil 070-453 11 38 begin_of_the_skype_highlighting            070-453 11 38      end_of_the_skype_highlighting
Gunnar Fredriksson, VD Vindkraftsleverantörerna i Sverige,
telefon 08-677 28 93 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 93      end_of_the_skype_highlighting, mobil 070-751 40 24 begin_of_the_skype_highlighting            070-751 40 24      end_of_the_skype_highlighting
Ornitolog Jan Pettersson nås på mobil 070-794 26 89 begin_of_the_skype_highlighting            070-794 26 89      end_of_the_skype_highlighting

Senast uppdaterad ( 2007-03-14 )