2012-04-18

Pressmeddelanden

Vindkraften inom EU kan ha 520 000 anställda år 2020

Mellan 2007 och 2010 ökade vindkraftsindustrins bidrag till EU:s bruttonationalprodukt (BNP) med 33 procent. Under 2010 var vindkraftsindustrins tillväxt dubbelt så stor som EU:s totala BNP-tillväxt och sektorn bidrog med 32 miljarder euro till den bromsande EU-ekonomin. Det framgår av den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA:s rapport ”Green Growth”.

Under årtiondet fram till 2020 kommer den europeiska vindkraftsindustrins bidrag till den ekonomiska tillväxten i EU i princip att trefaldigas. År 2020 förväntas mer än en halv miljon människor att arbeta för vindkraftsindustrin i Europa.

– Vindkraft har blivit en betydande faktor för jobb och tillväxt i Europa och det är viktigt att Sverige inte halkar efter, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Några nyckeltal från rapporten:

– Under 2010 bidrog vindkraftssektorn med 32 miljarder euro till EU:s BNP

– Mellan 2007 och 2010 ökade sektorns bidrag till BNP med 33 procent

– Mellan 2007 och 2010 skapade sektorn 30 procent fler jobb och nådde därmed upp till nästan 240 000 anställda, samtidigt som arbetslösheten i EU steg med 9,6 procent. År 2020 bör det finnas 520 000 anställda inom sektorn

– Under 2010 var sektorn en nettoexportör av 5,7 miljarder euro i varor och tjänster

– Under 2010 undvek sektorn 5,71 miljarder euro i bränslekostnader

– Sektorn investerar 5 procent av sina utgifter i forskning och utveckling – tre gånger mer än genomsnittet i EU. Tillverkare av vindkraftsturbiner avsätter omkring 10 procent av sin totala omsättning till forskning och utveckling.

Hela rapporten från EWEA finns att läsa här

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99