Svensk Vindenergi / Vindkraften levererar på ny rekordnivå

Vindkraften levererar på ny rekordnivå

I januari levererade vindkraften 4,2 terawattimmar, TWh, el. Det är ett nytt månadsrekord – som överstiger produktionen för hela år 2010 (cirka 3,5 TWh).

– Vindkraften trivs som bäst på vintern, när elen behövs som mest. 60 procent av produktionen sker på vinterhalvåret, säger Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor på Svensk Vindenergi.

Även om elpriserna har varit ovanligt höga på senare tid, så har Sverige klarat sig bättre än de flesta andra länder. Det beror på att vi har en relativt stor och växande andel vindkraft i vårt energisystem. Vindkraften är det kraftslag som producerar el till klart lägst kostnader.

Ny analys: vindkraften pressar elpriserna

4 TWh är lika mycket el som används exempelvis i hela Örebro eller Jönköpings län på ett år. Det tidigare månadsrekordet för vindkraften slogs i januari 2020 då produktionen var cirka 3,3 TWh.

Regionala fakta om elanvändning

Utbyggnaden av vindkraften är stark de närmaste åren. År 2024 väntas vindkraftens årsproduktion bli omkring 49 TWh, en ökning med cirka 20 TWh från år 2021.

Det kalla halvåret 2024/2025 beräknas vindkraften leverera 30 TWh, i snitt 5 TWh per månad.

– 25 procent upp från januari 2022 till januari 2025 är en fantastisk ökning, och ett bra bidrag till att möta den ökande efterfrågan på el, säger Tomas Hallberg.

Uppgifterna om månadsproduktion för januari 2022 är hämtade från Nordpool.

För mer information, kontakta:

Tomas Hallberg, ansvarig för bland annat tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi

Telefon: 070-164 44 53

E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org