2009-09-15

Pressmeddelanden

Vindkraften måste med i klimatavtalet!

Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att framhålla vindkraftens positiva effekter på minskningen av utsläppen av koldioxid under FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn i december. I samband med VIND2009 konferensen på Älvsjömässan lämnade branschorganisationen över ett brev med uppmaningar till statssekreterare Ola Alterå från Näringsdepartementet.

– Sveriges regering innehar ordförandeskapet i EU under mötet och spelar därför en extra viktig roll vid förhandlingarna, säger Matthias Rapp, Svensk Vindenergis vd. Vindkraften kan bespara atmosfären enorma utsläpp av koldioxid, speciellt under perioden fram till 2020 som är helt avgörande för hur allvarlig klimatförändringen kommer att bli.

Global Wind Energy Council, GWEC, beräknar att vindkraften fram till 2020 kan bespara atmosfären mer än 1 500 miljoner ton koldioxid och över 3 500 miljoner ton till 2030.

Vindkraften är en beprövad teknik som har global acceptans och som genererar el till konkurrenskraftiga priser. I Sverige går utbyggnaden fortfarande trögt trots att fler projekt färdigställs i år än tidigare beräknat.

– Den goda tillgången på vindkraftverk gör att den totala effektutbyggnaden blir högre än den prognos som kom i somras. Vi räknar nu med att uppnå minst 300 MW driftsatt effekt under 2009, men att betydligt färre verk driftsätts under 2010 på grund av kraftigt försämrad orderingång, avslutar Matthias Rapp. I vindkraftparker om minst 10MW finns idag 179 verk med en total effekt på 375 MW i drift, 203 verk med en total effekt på 437 MW är under byggnad och 603 verk med en effekt på totalt 2 196 MW är tillståndsgivna.

__


Filer att ladda ner

Svensk Vindenergis ståndpunkt inför klimatkonferensen i Köpenhamn