2015-05-04

Pressmeddelanden

Vindkraften minskar sin utbyggnadstakt

Investeringarna i vindkraft ökar under första kvartalet 2015, jämfört med kvartalet innan. Trots det är den generella trenden nedåtgående och Svensk Vindenergi spår en lägre utbyggnad de kommande åren i sin senaste prognos. En höjd ambitionsnivå för den förnybara elproduktionen skulle kunna motverka nedgången enligt branschorganisationen.

– Att det fortsätter att tas investeringsbeslut trots rekordlåga priser på både el och elcertifikat visar att vindkraften är väldigt konkurrenskraftig. Sverige och svensk industri har allt att vinna på en fortsatt satsning på förnybar el. En kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion, i kombination med fler utlandsförbindelser, ger ett betydande samhällsekonomiskt överskott, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Under det första kvartalet 2015 har bindande kontrakt baserade på tagna investeringsbeslut ökat med 189 MW, varav 22 MW med förväntad driftsättning år 2015 och 167 MW år 2016, vilket kan jämföras med 115 MW förra kvartalet. Genomsnittet per kvartal de senaste 12 månaderna är 144 MW.

– Även fast investeringarna ökade jämfört med kvartalet innan är trenden nedåtgående. Det som skulle kunna motverka nedgången är om riksdagen bifaller regeringens proposition om höjd ambition i elcertifikatsystemet, säger Mattias Wondollek, elnät och marknadsansvarig, Svensk Vindenergi.

Under 2014 installerades 1 050 MW vindkraft, vilket var den högsta nivån någonsin. Fram till och med 2018 förväntas den genomsnittliga installationen  istället ligga på drygt hälften per år, enligt Svensk Vindenergis prognos.

Se statistik och prognos

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99