2015-04-16

Pressmeddelanden

Vindkraften – nu Sveriges tredje största kraftslag

Den snabba utbyggnaden av vindkraft har gjort att vindkraften nu är Sveriges tredje största kraftslag efter vattenkraften och kärnkraften. Vindkraften står idag för ca tio procent av Sveriges totala elanvändning och har stor potential att fortsätta öka enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Vindkraften får en allt viktigare roll för svensk energiförsörjning. Sverige har utmärkta förutsättningar att bli en europeisk nyckelaktör inom förnybar energi, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Sedan fem år tillbaka har vindkraften mer än fyrdubblat sin årsproduktion. Preliminära siffror från Svensk Energi för vecka 15 visar att vindkraftens produktion de senaste tolv månaderna uppgick till 13,0 TWh, samtidigt som värmekraften producerade 12,9 TWh. Därmed har vindkraften nu passerat värmekraften som det tredje största kraftslaget i det svenska energisystemet. Störst är vattenkraften, tätt följt av kärnkraften.

Att Sverige har gynnsamma förutsättningar för förnybar energi bekräftas av nya siffror från Eurostat som visar att Sverige är det land i Europa som har lyckats bäst med sitt förnybarhetsmål. Det svenska målet innebär att år 2020 ska 49 procent av energianvändningen utgöras av förnybara energislag såsom bio-, vatten- och vindkraft, ett mål som uppnåddes redan år 2012. Sverige har därmed goda förutsättningar att öka ambitionen genom höjd ambitionsnivå till 2020 och nytt nationellt mål till 2030, en fråga som blir viktig för Energikommissionen. Under 2013 uppgick andelen förnybar energi till 52,1 procent. Det öppnar upp möjligheten för Sverige att i form av statistik sälja den andelen förnybar energi som överskrider måluppfyllelsen till EU-länder som har svårt att uppfylla sina mål.

– En ökad satsning på förnybar energi i Sverige skulle innebära lägre elpris för konsumenterna och industrierna. I kombination med fler utlandsförbindelser och ett förstärkt stamnät möjliggörs elexport och försäljning av förnybarhetsvärden som gynnar klimatet och Sveriges ekonomi, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Se uppgifter om produktion från svenska kraftslag

Se uppgifter om EU-ländernas förnybarhetsmål

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99