2012-01-09

Pressmeddelanden

Vindkraften ökade med 74 procent under 2011

Under 2011 producerade vindkraften 6,1 terawattimmar (TWh) el, en ökning med 74 procent jämfört med 3,5 TWh 2010. I år förväntas vindkraften öka till cirka 8 TWh, enligt Svensk Vindenergis bedömning.

– Den ökade elproduktionen från vindkraft bidrog till att både sänka elpriset och minska klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraften producerade under 2011, för första gången, mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Elproduktionen från vindkraft motsvarade 4,4 procent av elanvändningen i Sverige. Produktionen av vindkraft har tredubblats sedan 2008 och sexdubblats sedan 2006.

Under 2012 bedöms vindkraften öka från 6,1 till cirka 8 TWh, men därefter ser det inte lika ljust ut. Med nuvarande ambitionsnivå i elcertifikatsystemet bedömer Energimyndigheten att det bara blir 11,3 TWh vindkraft år 2020.

– Vindkraften växer snabbt och i nuvarande takt når vi drygt 11 TWh redan 2014. Därefter kan det bli ett stopp för vindkraften, om inte riksdagen ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström.

Sverige kan med rätt förutsättningar femdubbla och producera 30 TWh vindkraftsel år 2020, vilket motsvarar cirka 20 procent av den svenska elanvändningen.

– Vindkraften pressar inte bara elpriset, den ökar också konkurrensen på elmarknaden, skapar försörjningstrygghet och ger möjligheter för den enskilde att äga sin egen elproduktion. Därför är det viktigt med en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraftsproduktionen 2006-2011, uttryckt i TWh

2011: 6,1
2010: 3,5
2009: 2,5
2008: 2,0
2007: 1,4
2006: 1,0

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99