2015-01-14

Pressmeddelanden

Vindkraften ökade starkt under 2014

Under 2014 installerades 1 050 megawatt vindkraft och produktionen uppgick till 11,5 terawattimmar, motsvarande 8 procent av den svenska elanvändningen. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi.

– Vindkraften har ökat betydligt snabbare än vad många hade kunnat föreställa sig och ger ett viktigt bidrag till Sveriges mål för förnybar el till 2020. Elproduktionen från vindkraft bidrar även till att både pressa elpriset och minska klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraftsproduktionen ökade under året från 9,9 till 11,5 TWh och har på fem år mer än fyrdubblats. Numera motsvarar vindkraften cirka 8 procent av den svenska elanvändningen. Som jämförelse motsvarade vindkraftproduktionen i Danmark 39 procent av elanvändningen förra året.

Under 2014 installerades i Sverige 396 vindkraftverk med en samlad effekt om 1 050 MW, vilket är ett nytt utbyggnadsrekord. Totalt i landet finns nu 3 048 vindkraftverk installerade med en total effekt på 5 425 MW. Ökningen sker trots att priset på både el och elcertifikat är ovanligt lågt.

– Förklaringen till att utbyggnaden har fortsatt är att merparten av investeringsbesluten togs när ersättningsnivåerna var på en högre nivå, men även att vindkraften har blivit mycket billigare. Det är avgörande för den fortsatta utvecklingen att vi får ett snabbt beslut om kontrollstationen och dessutom ett nytt utbyggnadsmål för förnybar elproduktion till 2030, säger Mattias Wondollek, analytiker Svensk Vindenergi.

I början av februari förväntas Svensk Vindenergi ge ut sin nya prognos för vindkraftsutvecklingen.

Vindkraftsproduktionen 2009-2014 i TWh:

2014: 11,5
2013: 9,9
2012: 7,2
2011: 6,1
2010: 3,5
2009: 2,5

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99