2009-01-27

Pressmeddelanden

Vindkraften skapar 12 000 nya arbeten i Sverige


Rapporten ”Jobb i medvind” visar att en inhemsk vindkraftsindustri kan skapa
12 000 nya jobb fram till år 2020. Med redan befintliga jobb blir det totalt 14 000 personer som kommer att arbeta i vindkraftsindustrin. Det menar utredaren Nils Andersson som på Svensk Vindenergis uppdrag kartlagt vilka förutsättningar som finns för att etablera en inhemsk vindkraftindustri i Sverige.

I december 2008 passerades en viktig milstolpe, då producerades 2 TWh el med vindkraft. Energimyndighetens förslag till planeringsmål är att vindkraften ska bidra med 30 TWh på årsbasis år 2020. En sådan utbyggnad kommer att kräva stora investeringar och sysselsätta väldigt många personer.

Vindkraften står inför en mycket kraftig expansion, både i Sverige och utomlands. Bara i Europa kommer 2 200 miljarder kronor att investeras i vindkraft fram till år 2020. De senaste åren har elproduktionen från vindkraft ökat med 40 procent årligen. Idag försenas många vindkraftsprojekt av att tillverkarna helt enkelt inte har kapacitet att leverera utrustning i tid.

–          Orderböckerna är fulltecknade och många tillverkare har svårigheter att finna arbetskraft och maskinell kapacitet. Trots den enorma marknad som utbyggnaden av vindkraft skapar finns det få renodlade tillverkare av vindkraft i världen, säger utredaren Nils Andersson. Den pågående finanskrisen har dock lättat lite på leveranstrycket men bedömningen är att de långa leveranstiderna återkommer så snart bankernas utlåningsaptit kommer tillbaka inom något år.

Sverige behöver inhemsk vindkraftsindustri
Nittio procent av den europeiska vindkraftsindustrin är idag belägen i Danmark, Tyskland och Spanien. Sverige saknar idag renodlade vindkraftstillverkare.

–          Matthias Rapp, vd hos Svensk Vindenergi menar att Sverige genom medvetna investeringar och politiskt stöd på relativt kort tid kan bygga upp en inhemsk vindkraftsindustri. En sådan industri skulle inte bara kunna ge betydande exportinkomster, utan även skapa en stor mängd arbeten. Rapporten ”Jobb i medvind” visar att satsningar på en inhemsk vindkraftsindustri förutom att skapa 14 000 arbetstillfällen också kan ge upp till 35 miljarder kronor per år i försäljning.