2011-01-20

Pressmeddelanden

Vindkraften slår rekord

Elproduktionen från vindkraft ökade under 2010 med 40 procent jämfört med 2009 och motsvarade 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Totalt installerades 304 nya vindkraftverk 2010 med en samlad effekt på 603 MW, vilket i reella tal är den största utbyggnaden hittills.

– Det är glädjande att Sverige expanderar den förnybara elproduktionen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Mattias Wondollek, projektledare Svensk Vindenergi.

I Sverige fanns i slutet av 2010 totalt 1 720 vindkraftverk med en total effekt på 2 163 MW. Totalt producerade vindkraften 3,5 TWh el, motsvarande 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige.

Energimyndigheten har tidigare bedömt att det behövs mellan 3 000 och 6 000 vindkraftverk för att vindkraften år 2020 ska producera 30 TWh, vilket är Svensk Vindenergis mål och motsvarar  20 procent av den nuvarande elanvändningen.

I början av februari kommer Svensk Vindenergi att lämna en prognos för vindkraften i Sverige 2011.