2011-03-16

Pressmeddelanden

Vindkraftsbranschen vill ha bindande förnybarhetsmål till 2030

Det krävs en ambitiös energipolitik även efter 2020 och EU bör fastställa ett bindande mål för förnybar energi till 2030 för att säkerställa långsiktiga investeringar i förnybar energi. Det var den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA:s budskap till Europas politiker vid den internationella vindkraftskonferensen i Bryssel i går.

– EU:s mål om 20 procent förnybar energi till 2020 har varit en av de främsta drivkrafterna för den kraftfulla utbyggnaden av förnybar energi i både Europa och Sverige på senare tid. Genom att fastställa ett mål även för 2030 kan den förnybara energin fortsätta att utvecklas lika positivt, säger Eric Birksten som arbetar med politik och samhällskontakter hos Svensk Vindenergi.

I en ny rapport, ”EU Energy Policy to 2050”, visar EWEA att förnybarhetsmålet har skapat möjligheter för Europa att bli världsledande inom förnybar energi och minska växthusgasutsläppen. Men den framgångsrika politiken måste fortsätta efter 2020.

– EU-kommissionen presenterade i förra veckan en färdplan för utsläppsminskningar på minst 80 procent till 2050. Ett kraftfullt förnybarhetsmål till 2030 skapar förutsättningar för vindkraften och annan förnybar energi att bidra till att målet nås, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

När miljöministrarna i EU möttes för att diskutera färdplanen drev Andreas Carlgren och minstrar från sex andra länder också på för att höja ambitionen för EU:s utsläppsmål till 2020, från 20 procents minskning till 30 procent.

– Det är bra att ministrarna vill höja klimatambitionen till 2020 och vi vill se motsvarande höjning även för förnybarhetsmålet. Inte minst vindkraftens kraftiga tillväxt i Sverige visar att det går att öka ambitionen väsentligt, säger Annika Helker Lundström.

Pressmeddelande från EWEA
Rapport – EU Energy Policy to 2050 

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85              
Eric Birksten, politik och samhällskontakter Svensk Vindenergi, tel 08-677 25 06, 070-871 17 12
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99