2006-09-15

Pressmeddelanden

Vindkraftsindustrin nöjd: Höjd effektgräns snabbar på vindkraftsutbyggnaden

Vindkraftsbranschen välkomnar regeringens beslut att höja effektgränsen för tillståndsprövning enligt Miljöbalken.
– Vi är mycket nöjda med torsdagens beslut att höja gränsen för att miljöpröva vindkraftsanläggningar till 25 MW (Megawatt), även om regeringen inte gått oss helt till mötes, säger Matthias Rapp, vd för VIP – Vindkraftens Investerare och Projektörer.
Den tekniska utvecklingen inom vindkraftsområdet har sedan länge sprungit förbi lagstiftningen. Att enligt Miljöbalken pröva anläggningar med en effekt på 1 MW och däröver har länge varit otidsenligt. Det är ju inte ett vindkraftverks effekt i sig som är miljöpåverkande. Den miljöprövning som sker i samband med bygglovet är tillräcklig.
– Eftersom vindkraften i huvudsak ger lokal påverkan är det naturligt att kommunerna får ta ett större ansvar. När Miljöbalken kom till i slutet av 90-talet fanns det nästan inga vindkraftverk på 1 MW. Man kunde knappast drömma om att utvecklingen skulle gå så fort, säger Gunnar Fredriksson som är chef för ViS – Vindkraftsleverantörerna.
Idag används verk med effekten 2-3 MW på land och 3-4 MW till havs. Inom några år förväntas verk med effekten 5-8 MW byggas företrädesvis till havs.

Ytterligare åtgärder behövs

Regeringen har gjort en hel del för att nå riksdagens mål. Främst gäller det förlängningen av elcertifikatssystemet. Det ger en långsiktighet som märks påtagligt genom det stora intresset för vindkraftsinvesteringar som kan noteras, inte bara från svenska investerare. Tillsättandet av en särskild vindkraftsberedning i regeringskansliet och utnämningen av fyra vindkraftssamordnare är andra positiva åtgärder, som branschen initierat.
– Enligt vår bedömning är det nu möjligt att uppnå en elproduktion från vindkraften på ca 5 TWh (Terawattimmar) inom fem år vilket ökar möjligheten att uppnå EU:s mål för Sverige på 10 TWh förnybar el år 2010. Men det behövs ytterligare krafttag för att förenkla och förkorta tillståndshanteringen framöver, säger Matthias Rapp slutligen.

Senast uppdaterad ( 2007-03-14 )