2016-10-27

Pressmeddelanden

Wallenstam tar hem Stora Förnybarhetspriset 2016

Klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset går 2016 till fastighetsbolaget Wallenstam för företagets omfattande satsningar på förnybar energi. Priset som varje år delas ut av Svensk Vindenergi överlämnades under högtidliga former till Wallenstams vd, Hans Wallenstam, under den stora VIND-konferensen den 26 oktober.

Motiveringen lyder:

Wallenstam är fastighetsbolaget som aktivt tar ansvar för omställningen till ett hållbart samhälle genom att producera och sälja 100 procent grön el. 2006 driftsatte Wallenstam sitt första vindkraftverk och blev 2013, som första fastighetsbolag i Sverige, självförsörjande på förnybar energi. Wallenstams vision om att kunna erbjuda sina kunder en långsiktigt klimatsmart energilösning till ett bra pris, samtidigt som företaget ville ha större kontroll över sina egna elkostnader har framgångsrikt realiserats. De investeringar inom förnybar energi som Wallenstam tagit sig an har renderat dem den gröna ledartröjan i fastighetsbranschen – och gör även bolaget till en förebild för näringslivet i stort.

− Det känns väldigt ärofullt att få ta emot Stora Förnybarhetspriset. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra miljösatsningar, där våra vindkraftverk utgör en stor och viktig del. Vi strävar efter att bli så gröna som möjligt i alla sammanhang. Företag som bara tänker pengar kan dra på sig en för stor miljöskuld och det borde därför kosta mer att inte prioritera miljön. Det gröna tänket borde genomsyra alla investeringsbeslut, säger Hans Wallenstam, vd på Wallenstam.

− Wallenstams satsningar på förnybar el tydliggör att ett kombinerat kund- och klimatfokus ger god utdelning. Genom det utpräglade miljöansvar Wallenstam tar, utgör de ett föredöme för andra aktörer på marknaden och vi hoppas att detta sporrar fler företag till att våga satsa på hållbara energilösningar, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Wallenstam äger 64 stycken vindkraftverk med en sammanlagd effekt på cirka 140 MW, och är idag självförsörjande på förnybar energi.

Om Stora Förnybarhetspriset
Stora Förnybarhetspriset instiftades av Svensk Vindenergi år 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el, och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är bland andra Google, IKEA och Tesla Motors.

Förutom äran får Förnybarhetsprisets mottagare en statyett i återvunnet glas som formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson, med tema vind, sol och vatten.

Om Svensk Vindenergi
Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs mer på: www.svenskvindenergi.org

Om Wallenstam
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 35 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 500 lägenheter och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.
www.wallenstam.se

För mer info, kontakta:

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Tel 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Hans Wallenstam, vd, Wallenstam
(Kontakt via pressansvarig Elisabeth Vansvik)
Tel:
0705-17 11 38
E-post: elisabeth.vansvik@wallenstam.se