Svensk Vindenergi / Water2H2 ny medlem i Svensk Vindenergi

Water2H2 ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Water2H2 AB som ny medlem. Bolaget säljer lösningar för att, med el från vindkraft, producera och lagra grön vätgas.

– Det är mycket positivt att vi nu har Water2H2 som medlem. Deras kunskap blir värdefull i vår branschorganisation. Produktionen av grön vätgas är central i klimatomställningen, och den ska till stor del ske med el från vindkraft, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Water2H2:s lösningar för att producera och lagra grön vätgas är nyckelfärdiga och kan användas på plats, vid den aktuella vindkraftsparken. Bolaget har utvecklat en anläggning som kan anpassas till och skalas upp efter behov.

– Efterfrågan på grön vätgas ökar snabbt inom industri- och transportsektorerna. Det mest kostnadseffektiva sättet i Europa att producera grön vätgas är med el från vindkraft. Därför är operatörer av vindkraftsanläggningar våra viktigaste partners när vi installerar anläggningar för vätgasproduktion och tankstationer, säger Johan Berggren, VD på Water2H2.

Läs vidare

Water2H2:s webbplats

Medlemsföretag i Svensk Vindenergi

Kontakt

Svensk Vindenergi:

Daniel Badman, VD

E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-972 54 37

Water2H2:

Johan Berggren, VD

E-post: johan.berggren@water2h2.com

Telefon: 073-500 71 36