Svensk Vindenergi / WIND NOW ny medlem i Svensk Vindenergi

WIND NOW ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det tyska bolaget WIND NOW som ny medlem. Bolaget erbjuder service av vindkraftverk och har på senare tid etablerat sig i Sverige.

– Det är väldigt positivt att vi får ytterligare en medlem inom servicesektorn med internationell erfarenhet i vår branschorganisation. Det är en styrka att hela värdekedjan är starkt representerad i Svensk Vindenergi, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

– WIND NOW:s medlemskap befäster också Sveriges roll som en viktig tillväxtmarknad för såväl investerare som tillverkare och serviceföretag. Vi hälsar WIND NOW varmt välkomna.

WIND NOW ingår i en företagsgrupp med över 80 anställda. Bolaget har projekt i Tyskland och tecknade nyligen sina tre första servicekontrakt i Sverige som ses som en viktig marknad.

– Sverige var det land där det installerades flest vindkraftverk i Europa förra året, men trots det finns det bara ett fåtal oberoende leverantörer av servicetjänster, särskilt för vissa turbintyper, säger Anke Grunwald, chef för affärsutveckling på WIND NOW.

– Medlemskapet i Svensk Vindenergi ger oss möjlighet att lära känna kunder som är intresserade av oberoende och värdebevarande servicetjänster, säger Stefan Neuwirth, försäljningschef på WIND NOW.

 

Kontakt

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Telefon: 070-972 54 37

E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

Karolin Rahder, sälj- och affärsutveckling, WIND NOW

Telefon: +49 152 045 499 63

E-post: karolin.rahder@windnow.de