2021-12-07

Debattartikel

Tredubblad elanvändning förutsätter kraftigt utbyggd havsbaserad vindkraft

Behovet av el ökar snabbt och kan komma att tredubblas till år 2050. Den havsbaserade vindkraften har potential att möta nära halva det förväntade elbehovet, visar en studie som Svensk Vindenergi och fem medlemsföretag presenterar...

2021-11-30

Pressmeddelande

Ny regering kan göra viktig skillnad för industrins klimatomställning

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen – och vindkraften gör omställningen möjlig. Den nya regeringen har flera åtgärdsförslag på sitt bord som behöver förverkligas för att låta vindkraften möta det växande behovet av grön...

2021-11-29

Nyhet

Sverige måste ta chansen att bli ledande på grön vätgas

Energimyndigheten har lämnat sitt förslag till vätgasstrategi för Sverige. Det är bra att förslaget har tagits fram. Vätgasen kan bli viktig för vårt lands konkurrenskraft. Men Svensk Vindenergi vill se högre ambitioner än de som...

2021-11-23

Debattartikel

Det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft

I ett debattinlägg skriver Mats Ström, kommunikationsdirektör på Försvarsmakten, att myndigheten säger ja till åtta av tio vindkraftverk. Det låter hoppfullt, men påståendet behöver nyanseras. Enligt Energimyndighetens sammanställning, som det hänvisas till i debattinlägget, är...

2021-11-16

Debattartikel

Dagens vindkraftsveto hindrar nödvändiga klimatinvesteringar

Den elektrifiering av industri och transporter som Sverige står inför kräver bästa tänkbara investeringsklimat. Men tyvärr är det motsatta alltför vanligt. Det kommunala vetot behöver reformeras snabbt. Det skriver Daniel Badman, VD för Svensk Vindenergi,...

2021-11-08

Nyhet

Vetoutredningens förslag ger mer vindkraft med fortsatt starkt självstyre

Svensk Vindenergi har nu lämnat sitt remissyttrande över utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” som sett över det kommunala vetot kring vindkraft. Utredningens förslag främjar vindkraften och säkrar ett fortsatt starkt kommunalt självstyre. Hotet från klimatförändringen är...

2021-11-30

Pressmeddelande

Ny regering kan göra viktig skillnad för industrins klimatomställning

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen – och vindkraften gör omställningen möjlig. Den nya regeringen har flera åtgärdsförslag på sitt bord som behöver förverkligas för att låta vindkraften möta det växande behovet av grön...

2021-10-20

Pressmeddelande

Turbulens på energimarknaderna – investerare i vindkraft avvaktar

Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Sannolika förklaringar är att det råder osäkerheter på energimarknaden och att det...

2021-10-07

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Välkommen till VIND 2021!

Välkommen till årets upplaga av VIND – Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på vindkraftsmarknaden. Svensk Vindenergi presenterar på konferensen ny statistik över vindkraftens utbyggnad. Industrins elektrifiering och regeringens arbete med energiomställningen är exempel...

2021-09-20

Pressmeddelande

Budgeten måste snabbt följas upp av nya reformer

Regeringens planerade budgetsatsningar på energi- och klimatomställningen är välkomna. De behöver snabbt följas upp av förändrade regler och nya direktiv till myndigheter – åtgärder som kostar lite men ger stor nytta. Regeringen föreslår bland annat...

2021-09-08

Pressmeddelande

Water2H2 ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Water2H2 AB som ny medlem. Bolaget säljer lösningar för att, med el från vindkraft, producera och lagra grön vätgas. – Det är mycket positivt att vi nu har Water2H2 som medlem. Deras...

2021-08-24

Pressmeddelande

WIND NOW ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det tyska bolaget WIND NOW som ny medlem. Bolaget erbjuder service av vindkraftverk och har på senare tid etablerat sig i Sverige. – Det är väldigt positivt att vi får ytterligare en...

2021-12-07

Debattartikel

Tredubblad elanvändning förutsätter kraftigt utbyggd havsbaserad vindkraft

Behovet av el ökar snabbt och kan komma att tredubblas till år 2050. Den havsbaserade vindkraften har potential att möta nära halva det förväntade elbehovet, visar en studie som Svensk Vindenergi och fem medlemsföretag presenterar...

2021-11-23

Debattartikel

Det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft

I ett debattinlägg skriver Mats Ström, kommunikationsdirektör på Försvarsmakten, att myndigheten säger ja till åtta av tio vindkraftverk. Det låter hoppfullt, men påståendet behöver nyanseras. Enligt Energimyndighetens sammanställning, som det hänvisas till i debattinlägget, är...

2021-11-16

Debattartikel

Dagens vindkraftsveto hindrar nödvändiga klimatinvesteringar

Den elektrifiering av industri och transporter som Sverige står inför kräver bästa tänkbara investeringsklimat. Men tyvärr är det motsatta alltför vanligt. Det kommunala vetot behöver reformeras snabbt. Det skriver Daniel Badman, VD för Svensk Vindenergi,...

2021-10-20

Debattartikel

Ändra reglerna om hinderbelysning för att möjliggöra vindkraft

Utbyggd vindkraft handlar om att både stoppa klimatutsläppen och att säkra industrins tillväxt och konkurrenskraft. Nu behövs förändrade regler för belysningen på vindkraftverken som låter utbyggnaden fortsätta vara stark. Sverige är i början av en...

2021-09-21

Debattartikel

Vindkraften producerar när elen behövs som bäst

Svensk Vindenergi har aldrig sagt att vindkraften ensam kan försörja Sverige med el. Det kan inget kraftslag göra. Men det är ett faktum att svenska industrier nu efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Förklaringen är enkel....

2021-09-15

Debattartikel

Vindkraften kan och ska byggas hållbart

Det är ett faktum att svenska industrier efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Utbyggnaden kan ske hållbart och med ett fortsatt starkt kommunalt självstyre, skriver Svensk Vindenergi i en slutreplik. I en replik hävdar företrädare för...

2021-11-29

Nyhet

Sverige måste ta chansen att bli ledande på grön vätgas

Energimyndigheten har lämnat sitt förslag till vätgasstrategi för Sverige. Det är bra att förslaget har tagits fram. Vätgasen kan bli viktig för vårt lands konkurrenskraft. Men Svensk Vindenergi vill se högre ambitioner än de som...

2021-11-08

Nyhet

Vetoutredningens förslag ger mer vindkraft med fortsatt starkt självstyre

Svensk Vindenergi har nu lämnat sitt remissyttrande över utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” som sett över det kommunala vetot kring vindkraft. Utredningens förslag främjar vindkraften och säkrar ett fortsatt starkt kommunalt självstyre. Hotet från klimatförändringen är...

2021-11-01

Aktuellt

Kommentar till Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om stödtjänster

Svenska kraftnät har den 15 oktober slutredovisat regeringsuppdrag om stödtjänster till Infrastrukturdepartementet. Svensk Vindenergi har tillsammans med andra aktörer deltagit i referensgruppsarbetet och löpande bidragit till rapportens och förslagens utformning. Svensk Vindenergis kommentarer till redovisningen...

2021-10-25

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Artskyddsutredningen lämnar ett förslag som kan bidra till utbyggnaden. Hotet från klimatförändringen är akut och den biologiska mångfalden...

2021-10-22

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar förslag från Klimaträttsutredningen

Klimaträttsutredningen lämnar flera förslag som kan bidra till vindkraftens utbyggnad. Svensk Vindenergi välkomnar i sitt remissvar flera av förslagen men vill också se ett antal kompletteringar. – Svensk industri har påbörjat en genomgripande omställning. Fossil...

2021-10-14

Nyhet

Välkommet beslut att minska anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar det beslut som regeringen presenterar i dag om att bygga ut stamnätet till havs och att minska den havsbaserade elproduktionens kostnader för att ansluta sig till elnätet. – Regeringens beslut ger bättre...