Pressrum

Svensk Vindenergis föreningsstämma 9 maj 2023

Föreningsstämma och seminarium – 9 maj på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm Svensk Vindenergis föreningsstämma, med efterföljande seminarieprogram och mingel, hålls i år på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm den 9 maj. Föreningsstämman är endast öppen för föreningens medlemmar, medan seminarieprogrammet även är öppet...

Läs mer

Vindkraften levererar på ny rekordnivå – igen

Förra veckan, vecka 4, producerade vindkraften rekordmycket el: 1,26 terawattimmar (TWh). Det motsvarar 34 procent av Sveriges totala elproduktion under veckan, 3,71 TWh. Vintern är den bästa årstiden för vindkraften – den tiden står för 60 procent av årsproduktionen. Det är också då elen behövs...

Läs mer

Tillstånden nyckeln när Sverige går före i gröna omställningen

Just nu besöker EU-kommissionen Kiruna under Sveriges EU-ordförandeskap, där regeringen vill visa upp hur de nordliga företagen driver på, och samtidigt aviserar en samlad strategi för norra Sverige för att accelerera den industriella gröna omställningen. Sverige är dock näst sämst i EU när det gäller...

Läs mer

EU snabbar på tillståndsprocesserna för förnybart

Den 19 december enades EU:s energiministrar om att skynda på tillståndsprocesserna för förnybar energi. Beslutet fattades vid energiministermötet tillsammans med överenskommelsen om ett EU-pristak för gas. Det är första gången som EU beslutar att utbyggnaden av förnybar energi är en fråga av överordnat allmänintresse. EU...

Läs mer

Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre

Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33-44 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i en analys på uppdrag av Svensk Vindenergi. Detta motsvarar upp till 7 500 kr per år för en genomsnittsvilla. Europas energikris...

Läs mer

Rekordstark vindkraftsutbyggnad – till 2025

Vindkraften byggs ut i den högsta takten någonsin. Trots Sveriges växande elbehov beställdes dock inga nya vindkraftverk det tredje kvartalet 2022, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Att just det tredje kvartalet är svagt är i sig ingen överraskning. Det brukar vara det svagaste kvartalet....

Läs mer

Vindkraftsbranschen: viktigt att regeringen levererar på löftet om teknikneutralitet och lika spelregler

Svensk Vindenergis vd Daniel Badman kommenterar Tidöavtalet som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade fredagen den 14 oktober. Det är positivt att elektrifieringen lyfts fram som central ”för att industrin och transporterna ska kunna ställas om och därmed bidra till Sveriges effektiva klimatomställning”. En avgörande...

Läs mer

Sverige kan få mer el snabbt – bara anläggningarna får tillstånd

Industrins klimatomställning och elektrifiering förutsätter en god tillgång på el till konkurrenskraftigt pris. Efterfrågan på el förväntas öka med över 50 procent från dagens 140 terawattimmar (TWh) till 220 TWh redan till år 2030. En ny rapport från Svensk Vindenergi visar att mycket landbaserad vindkraft...

Läs mer

Fortsatt utbyggnad av ny elproduktion hotas av brist på tillstånd

Anledningarna att möjliggöra för investeringar i svensk energiförsörjning har aldrig varit fler; klimatkris, förändrat säkerhetsläge och inflation. En ny rapport visar att marknadens intresse att bygga ny vindkraft i Sverige är rekordstort – men också att en rekordlåg andel av vindkraftverken får tillstånd. Bristen på...

Läs mer

Vindkraft och försvar behöver samexistera

Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi. Promemoria om Försvarsmaktens yttranden över havsbaserad vindkraft – Vindkraften är bra för totalförsvaret, eftersom den både bidrar till en...

Läs mer

Regeringen måste snabba på elnätsutbyggnaden

700 mil elledning ska byggas de kommande tjugo åren. För att lyckas med den enorma uppgiften krävs effektivare tillståndsprocesser. Det skriver Åsa Pettersson, vd Energiföretagen, och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi på Altinget Debatt den 8 december 2022. Sveriges elnät är gammalt och inte dimensionerat...

Läs mer

Nio av tio närboende störs inte av vindkraft till havs

För drygt 15 år sedan rasade en bitter debatt om det som skulle bli Sveriges största havsbaserade vindkraftpark, vid Lillgrund i Skåne. Många var negativa. Nu anger 87 procent av de närboende att de inte ser Lillgrund som ”störande alls”, skriver Svensk Vindenergi och Kustvind...

Läs mer

Valretoriken är förlegad – alla fossilfria energislag behövs

Nu måste elektrifieringsstrategin gå från ord till handling, och då behövs alla kraftslag för att ställa om Sverige, skriver Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi och Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, på Dagens Industri Debatt den 21 oktober 2022. Den nya regeringen har presenterat de övergripande målen...

Läs mer

Politiska bråket om kraftslag måste få ett slut

Vi, företrädare för såväl vind- som kärnkraft, vill ha ett slut på det politiska bråket i energidebatten. Det finns ingen motsättning mellan de båda kraftslagen. Det handlar inte om att välja det ena eller det andra. Efterfrågan på el växer så snabbt och stort att...

Läs mer

Svensk Vindenergis föreningsstämma 9 maj 2023

Föreningsstämma och seminarium – 9 maj på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm Svensk Vindenergis föreningsstämma, med efterföljande seminarieprogram och mingel, hålls i år på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm den 9 maj. Föreningsstämman är endast öppen för föreningens medlemmar, medan seminarieprogrammet även är öppet...

Läs mer

Vindkraften levererar på ny rekordnivå – igen

Förra veckan, vecka 4, producerade vindkraften rekordmycket el: 1,26 terawattimmar (TWh). Det motsvarar 34 procent av Sveriges totala elproduktion under veckan, 3,71 TWh. Vintern är den bästa årstiden för vindkraften – den tiden står för 60 procent av årsproduktionen. Det är också då elen behövs...

Läs mer

Tillstånden nyckeln när Sverige går före i gröna omställningen

Just nu besöker EU-kommissionen Kiruna under Sveriges EU-ordförandeskap, där regeringen vill visa upp hur de nordliga företagen driver på, och samtidigt aviserar en samlad strategi för norra Sverige för att accelerera den industriella gröna omställningen. Sverige är dock näst sämst i EU när det gäller...

Läs mer

EU snabbar på tillståndsprocesserna för förnybart

Den 19 december enades EU:s energiministrar om att skynda på tillståndsprocesserna för förnybar energi. Beslutet fattades vid energiministermötet tillsammans med överenskommelsen om ett EU-pristak för gas. Det är första gången som EU beslutar att utbyggnaden av förnybar energi är en fråga av överordnat allmänintresse. EU...

Läs mer

Rekordmånga nya medlemmar i Svensk Vindenergi 2022

Svensk Vindenergi har under 2022 välkomnat 27 nya företag som medlemmar. Föreningen är nu större än någonsin och den samlade medlemsbasen representerar bred kompetens och kunskap i vindkraftens hela värdekedja. Var och en av våra nya medlemsföretag är ett välkommet bidrag till oss för att...

Läs mer

Vindbranschens bidrag till stärkt biologisk mångfald

I samband med den pågående FN-konferensen om biologisk mångfald lyfter vindkraftsbranschen de mål om naturpositiva vindkraftsparker som flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag jobbar efter. Idag startar FN-mötet i Kanada där världens länder ska enas om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Den globala uppvärmningen...

Läs mer

Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre

Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33-44 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i en analys på uppdrag av Svensk Vindenergi. Detta motsvarar upp till 7 500 kr per år för en genomsnittsvilla. Europas energikris...

Läs mer

Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt. Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens...

Läs mer

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft

Betydligt fler kommunpolitiker är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är cirka 70 procent större än den negativa för såväl vindkraft på land som till havs, visar en studie bland nära 3 600 lokalpolitiker gjord av Demoskop. Hälften av politikerna...

Läs mer

Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en enkätstudie som presenteras i dag svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar...

Läs mer

Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft

Vindkraften har en central roll i industrins elektrifiering och klimatomställning. Behovet av grön el ökar kraftigt, och bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar. Utbyggnaden av vindkraften är nu mycket stark, men riskerar att...

Läs mer