Pressrum

Replik: Sprid inte myter om vindkraftens negativa påverkan

Att inte göra tillräckligt för att elektrifieringen ska kunna genomföras har en mycket hög kostnad. Det är vårt välstånd och våra barns framtid som står på spel. Då är det problematiskt att debatten alltför ofta innehåller förenklade resonemang och lösningar. Det skriver Ina Müller Engelbrektson...

Läs mer

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som...

Läs mer

Den svenska vindkraftens ekonomi

Den senaste tiden har utspelen som ifrågasätter industrins klimatomställning, framför allt industrisatsningarna i norra Sverige, ökat kraftigt. Inte sällan riktas udden mot vindkraften. Svensk Vindenergi vill ge fakta i frågan om vindkraften och dess ekonomi. Denna text publicerades ursprungligen i december 2023 och har uppdaterats...

Läs mer

År 2023 starkt vindkraftsavslut

Under det fjärde kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på 730 megawatt (MW), vilket gör det till fjärde bästa kvartalet någonsin. Det visar Svensk Vindenergis statistik och prognos för det fjärde kvartalet år 2023. https://youtu.be/uuSZkTm5OTw År 2024 inleddes med att elproduktionen från vindkraft slog rekord efter rekord. Ny...

Läs mer

Vänta inte med goda förslag från Regeringsprövningsutredningen

Den 5 februari lämnade Regeringsprövningsutredningen över sitt betänkande till regeringen. Svensk Vindenergi välkomnar utredningens förslag och uppmanar regeringen att skyndsamt remittera de delar som inte är beroende av arbetet i andra pågående utredningar, för att inte fördröja tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Intresset för att bygga...

Läs mer

Januari bästa vindkraftsmånaden hittills

Under januari 2024 producerade vindkraften 4,8 terawattimmar (TWh), enligt elbörsen Nord Pool. Vintern visade också att elproduktionen från vindkraften levererade när Sveriges elanvändning var som högst. Ökad kombination av elproduktion från förnybart och energilagring ger ännu större möjligheter att möta toppar i efterfrågan i framtiden....

Läs mer

År 2023 starkt vindkraftsavslut

Under det fjärde kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på 730 megawatt (MW), vilket gör det till fjärde bästa kvartalet någonsin. Det visar Svensk Vindenergis statistik och prognos för det fjärde kvartalet år 2023. https://youtu.be/uuSZkTm5OTw År 2024 inleddes med att elproduktionen från vindkraft slog rekord efter rekord. Ny...

Läs mer

EU-länder åtar sig stärka europeisk vindkraftbransch

I dag undertecknade Sverige och 25 andra EU-länder den europeiska överenskommelsen om vindkraft European Wind Charter, som innebär ett åtagande om att genomföra EU:s vindkraftspaket. Den breda uppslutningen visar att EU-ländernas regeringar har förstått det brådskande behovet av att stärka Europas vindkraftsbransch och det strategiska...

Läs mer

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030...

Läs mer

Svensk Vindenergis Elektrifieringspris 2023 går till Ovako Group

Det är bråttom att nå Parisavtalets mål i tid. 2023 är på väg att bli det varmaste året någonsin. Elektrifieringen av industrin och transporterna är en avgörande del för att Sverige ska klara klimatomställningen, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Och elektrifieringen går undan: redan...

Läs mer

Tillståndstider för vindkraft ökar trots flera enkla lösningar

Industrins elektrifiering är möjlig om vindkraften fortsatt byggs ut i samma takt som idag. Men utbyggnadstakten ser ut att minska efter 2025. Svensk Vindenergis statistik över ledtiderna för miljötillstånd för vindkraft visar att det tar allt längre – och för lång – tid att komma...

Läs mer

Replik: Sprid inte myter om vindkraftens negativa påverkan

Att inte göra tillräckligt för att elektrifieringen ska kunna genomföras har en mycket hög kostnad. Det är vårt välstånd och våra barns framtid som står på spel. Då är det problematiskt att debatten alltför ofta innehåller förenklade resonemang och lösningar. Det skriver Ina Müller Engelbrektson...

Läs mer

Vindkraften bidrar till ett drömläge

Vindkraften har klart lägst produktions­kostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i­ stor skala. Bara vindkraft kan byggas ut så snabbt som behövs för att möta elbehovet till år 2030, skriver Svensk Vindenergis vd Daniel Badman i en replik på SvD Debatt...

Läs mer

Ansvarslöst säga nej till vindkraft och äventyra viktiga investeringar

Politikerna i Västsverige står inför avgörande beslut, där ja till vindkraft i en kommun påverkar och möjliggör omställning, industrisatsningar och nya jobb i hela regionen. Vi behöver samverka och samarbeta. Ett lokalt nej kan samtidigt äventyra stora och betydelsefulla investeringar i regionen, skriver Johan Trouvé...

Läs mer

Moderaterna kan möta industrins behov – med rätt beslut om vindkraftsvetot

På Moderaternas stämma ska en ny klimatpolitik antas. Bland annat har en arbetsgrupp föreslagit en justering av det kommunala vindkraftsvetot som innebär att kommunens besked ska komma tidigt i processen. Det skulle förbättra förutsättningarna för vindkraftsutbyggnaden, öka Sveriges möjligheter att nå klimatmålen och göra det...

Läs mer

Samverkan behövs för ny elproduktion

Industrins elanvändning förväntas fördubblas till 2030 och det finns en rad vindkraftsprojekt i Gävleborg och Dalarna som kan bidra till att möta industrins ökade behov av el, skriver Mellansvenska Handelskammarens vd Stina Snitt och Svensk Vindenergis vd Daniel Badman i bl.a. Dala-Demokraten den 28 september...

Läs mer

Om inte kommunernas vindkraftveto ändras hotas industrins omställning

Sju av tio vindkraftverk stoppas på grund av det kommunala vetot. Det är ett hot mot svensk elproduktion och den gröna omställningen, menar Johan Bruce, SKGS, och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi på Altinget Debatt den 19 september 2023. Efter en tio-årig prövning avslogs vindkraftsprojektet...

Läs mer

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som...

Läs mer

Januari bästa vindkraftsmånaden hittills

Under januari 2024 producerade vindkraften 4,8 terawattimmar (TWh), enligt elbörsen Nord Pool. Vintern visade också att elproduktionen från vindkraften levererade när Sveriges elanvändning var som högst. Ökad kombination av elproduktion från förnybart och energilagring ger ännu större möjligheter att möta toppar i efterfrågan i framtiden....

Läs mer

Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

En elektrifiering som går i takt med industrins behov stärker den svenska konkurrenskraften. Men tidsperspektivet är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Det är inte tillräckligt att planera för elanvändning år 2045. Vindkraftsbranschen anser att regeringens förslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd...

Läs mer

Vindbranschens miljöarbete nominerat till årets hållbarhetsprestation

Svensk Vindenergi är nominerad till Miljö & Utvecklings utmärkelse Årets Hållbarhetsprestation 2024, där omröstningen nu är öppen. Nomineringen baseras på vindbranschens utvecklingsarbete för naturpositiva vindkraftsparker. Vi är jätteglada! Motiveringen baseras på den handlingsplan för biologisk mångfald som Svensk Vindenergi har tagit fram för att stötta...

Läs mer

Rekord: 46 procent av gårdagens el från vindkraften

Igår satte vindkraften två nya elproduktionsrekord: för en enskild timme och för ett helt dygn. Vindkraften producerade 46 procent av all den el som producerades och 55 procent av den el som användes i Sverige. Elpriserna sjönk i hela landet tack vare den höga vindkraftsproduktionen....

Läs mer

JDA Renewables ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar JDA Renewables som ny medlem. JDA Renewables erbjuder konsulttjänster samt projektutveckling inom förnybar energi. Vi är glada över att välkomna JDA Renewables bland Svensk Vindenergis medlemmar. Deras kompetens inom hybridparker för vind- och solenergi tillsammans med energilagringslösningar hoppas vi ska skapa värde...

Läs mer

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som...

Läs mer

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030...

Läs mer

Uppdaterade riktlinjer för arbete i vindkraftspark

Vindkraftsbranschen har uppdaterat sina råd och riktlinjer för hälsa, miljö och säkerhet vid arbete i och omkring ett vindkraftverk. Dokumentet är en översikt över de svenska krav som gäller, och rekommenderas till samtliga personer som ska utföra arbete på site. Vindkraftsbranschen är en snabbt växande...

Läs mer

Andra kvartalet 2023: Försiktig ökning av vindkraften

En försiktigt uppåtgående trend syns i Svensk Vindenergis statistik och prognos för det andra kvartalet år 2023 men långt från tidigare rekordårs nivåer och vad som kommer behövas för att industrins behov av mer el till 2030 ska komma på plats. Under det andra kvartalet...

Läs mer

Svensk Vindenergi på MP:s kongress

Den 17-19 november är Svensk Vindenergi på plats på Miljöpartiets kongress i Örebro. Svensk Vindenergi är i Örebro för att diskutera hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning för att Sverige ska kunna...

Läs mer

Almedalen: Investeringar, havsbaserad vindkraft och internationell konkurrens

Svensk Vindenergi arrangerar seminariet Investeringsförutsättningar för svensk havsbaserad vindkraft i internationell konkurrens den 27 juni under Almedalsveckan. Diskussionerna tar avstamp i den då nysläppta rapporten ”Tendering Procedures for Offshore Wind – a Comparative Analysis” som ELS Analysis har tagit fram på uppdrag av Svensk Vindenergi....

Läs mer

Svensk Vindenergi i Almedalen 2023

Under 2023 års Almedalsvecka deltar Svensk Vindenergi både på och av scenen. Den 27 juni arrangeras ett seminarium om investeringsförutsättningar i havsvind i internationell konkurrens. Vi träffar gärna andra aktörer för att prata om förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraft på land och till havs, samt...

Läs mer

Svensk Vindenergi deltar på M:s Sverigemöte

Den 24-25 mars är Svensk Vindenergi på plats på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Svensk Vindenergi är i Karlstad för att diskutera hur vi i Sverige skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning, svensk konkurrenskraft och...

Läs mer

Den svenska vindkraftens ekonomi

Den senaste tiden har utspelen som ifrågasätter industrins klimatomställning, framför allt industrisatsningarna i norra Sverige, ökat kraftigt. Inte sällan riktas udden mot vindkraften. Svensk Vindenergi vill ge fakta i frågan om vindkraften och dess ekonomi. Denna text publicerades ursprungligen i december 2023 och har uppdaterats...

Läs mer

Vänta inte med goda förslag från Regeringsprövningsutredningen

Den 5 februari lämnade Regeringsprövningsutredningen över sitt betänkande till regeringen. Svensk Vindenergi välkomnar utredningens förslag och uppmanar regeringen att skyndsamt remittera de delar som inte är beroende av arbetet i andra pågående utredningar, för att inte fördröja tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Intresset för att bygga...

Läs mer

Fler utbildningsplatser för vindkraftstekniker – krav på fler praktikplatser

Efter att ha fått ökade anslag har nu Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler nya utbildningsplatser för att möta behovet i den gröna omställningen. När utbildningarna till vindkrafttekniker blir fler behöver branschen även erbjuda tillräckligt många praktikplatser. Till hösten finns goda chanser att studera till vindkrafttekniker...

Läs mer

Regeringen tillsätter utredning av elmarknadens utformning

Regeringen har utsett en särskild utredare, Bo Diczfalusy, för att se över elmarknadens utformning i Sverige. Utredningen ska bland annat fokusera på: hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar, förtydligat systemansvar och avveckling av anvisade elavtal. Sverige behöver göra ändringar i lagstiftningen för elmarknaden på grund av...

Läs mer

IEA: Installation av förnybar el nästan fördubblades 2023

Den globala installationen av förnybar elkapacitet nästan fördubblades under 2023, och ökar snabbare än någonsin. Det framgår av rapporten Renewables 2023 – Analysis and forecast to 2028, som internationella energirådet, IEA, publicerar idag. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att utarbeta en plan för hur Sverige ska...

Läs mer

Svensk Vindenergi om klimathandlingsplanen

Regeringen har presenterat sin klimathandlingsplan där elektrifieringen lyfts fram som avgörande för att klara klimatmålen. Svensk Vindenergi välkomnar att regeringen betonar att elektrifieringen är nyckeln för klimatomställningen, svenskt välstånd och vår position som industriland, men vi saknar tydliga åtgärder för att möta det ökade elbehovet...

Läs mer

Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

En elektrifiering som går i takt med industrins behov stärker den svenska konkurrenskraften. Men tidsperspektivet är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Det är inte tillräckligt att planera för elanvändning år 2045. Vindkraftsbranschen anser att regeringens förslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd...

Läs mer

Svensk Vindenergis svar på samråd om ändrade havsplaner

Havsbaserad vindkraft har stor potential att bidra till att industrin stärker sin konkurrenskraft i den pågående klimatomställningen och för att uppnå mål på såväl EU- som nationell nivå. Svensk Vindenergi har svarat på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) samråd om ändrade havsplaner. Havsplaneringen är den enda...

Läs mer

Ändra vetot och inför incitament för kommunerna

Svensk Vindenergi har lämnat yttrande på remissen av Värdet av vinden som innehåller Incitamentsutredningens förslag. Svaret på klimatutmaningen, elektrifieringen och de höga elpriserna stavas vindkraft. För att vindkraftsutbyggnaden ska fortsätta i tillräcklig omfattning, måste regeringen både ändra vindkraftsvetot och införa ett teknikneutralt icke-fördyrande statligt incitament...

Läs mer

Miljardinvesteringarna i havsbaserad vindkraft kräver långsiktiga spelregler

Svensk Vindenergi har svarat på regeringens remiss av förslaget om att dra tillbaka Svenska kraftnäts uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till havs. Den föreslagna förordningsändringen riskerar att skapa ytterligare fördröjningar och osäkerheter i den planerande utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.  Det förslag som regeringen nu har...

Läs mer

Dialog om elmarknad välkommen – men mer analys behövs

Svensk Vindenergi har svarat på remissen om en framtida kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden. Vi välkomnar en bred dialog om elmarknadens framtida utformning som säkerställer att vi kan bibehålla en hög utbyggnadstakt av elproduktion och därmed möta den framtida elektrifieringen med konkurrenskraftiga priser...

Läs mer