2022-05-12

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Enkät om kommunpolitikernas inställning till vindkraften presenteras

Välkommen till Svensk Vindenergis föreningsstämma, där vi bland annat presenterar resultaten av en enkätstudie om kommunpolitikernas inställning till vindkraften. När: Onsdagen den 18 maj Var: Posthuset (lokal Palmsalen), Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Hur: Evenemanget...

2022-05-03

Debattartikel

Elektrifieringen förutsätter vindkraftsstöd till kommunerna

En klar majoritet av medborgarna vill att den egna kommunen ska bidra till utbyggnaden av vindkraft, enligt en ny Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av vindkraftverken under förra året. Riksdagen bör slå fast att...

2022-05-03

Nyhet

67 TWh havsbaserad vindkraft i tillståndsprocesser

Totalt 67 terawattimmar (TWh) havsbaserad vindkraft befinner sig i tillståndsfasen, visar en sammanställning från Svensk Vindenergi. Projekt som nu prövas för tillstånd skulle kunna tas i drift redan om sex år – men då måste...

2022-05-02

Pressmeddelande

Behovet av el ökar snabbt – men brist på tillstånd bromsar vindkraftsutbyggnaden

Industrins klimatomställning kräver mycket el på kort tid och ökad inhemsk produktion minskar sårbarheten i osäkra tider. Trots detta var det första kvartalet 2022 på vindkraftmarknaden relativt svagt, med investeringsbeslut motsvarande 330 megawatt (MW), visar...

2022-04-29

Debattartikel

Felaktigt påstående om vindkraftens påverkan på fastighetspriser

Villaägarna hävdar felaktigt att det är ”vetenskapligt bevisat att vindkraft kraftigt minskar fastighetsvärden”. Den här sortens spridning av falska uppgifter är problematisk och behöver upphöra, skriver Svensk Vindenergi i en replik. Sverige behöver mer elproduktion...

2022-04-25

Debattartikel

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

I en ny enkätstudie svarar svenska industrier enhälligt att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för utbyggd elproduktion. Uppmaningen behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Industrins gröna...

2022-05-12

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Enkät om kommunpolitikernas inställning till vindkraften presenteras

Välkommen till Svensk Vindenergis föreningsstämma, där vi bland annat presenterar resultaten av en enkätstudie om kommunpolitikernas inställning till vindkraften. När: Onsdagen den 18 maj Var: Posthuset (lokal Palmsalen), Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Hur: Evenemanget...

2022-05-02

Pressmeddelande

Behovet av el ökar snabbt – men brist på tillstånd bromsar vindkraftsutbyggnaden

Industrins klimatomställning kräver mycket el på kort tid och ökad inhemsk produktion minskar sårbarheten i osäkra tider. Trots detta var det första kvartalet 2022 på vindkraftmarknaden relativt svagt, med investeringsbeslut motsvarande 330 megawatt (MW), visar...

2022-03-24

Pressmeddelande

Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en enkätstudie som presenteras i dag svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och...

2022-03-13

Pressmeddelande

Allt fler kommunala nej till vindkraft – nu behövs ökade incitament

Kommunerna säger allt oftare nej till vindkraft. Under 2021 stoppade kommunerna 78 procent av de aktuella vindkraftverken på land, visar en ny rapport. Avslagen äventyrar industrins elektrifiering, tillväxt och klimatomställning. Kommunala vetot 2020-2021, statistisk sammanställning...

2022-02-08

Pressmeddelande

Rekordstor installation av vindkraft pressar elpriserna

Det fjärde kvartalet 2021 installerades mer vindkraft än något kvartal tidigare, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Över 1 gigawatt, GW, togs i drift. Det kan jämföras med att det i början av fjolåret fanns...

2022-02-01

Pressmeddelande

Vindkraften levererar på ny rekordnivå

I januari levererade vindkraften 4,2 terawattimmar, TWh, el. Det är ett nytt månadsrekord – som överstiger produktionen för hela år 2010 (cirka 3,5 TWh). – Vindkraften trivs som bäst på vintern, när elen behövs som...

2022-05-03

Debattartikel

Elektrifieringen förutsätter vindkraftsstöd till kommunerna

En klar majoritet av medborgarna vill att den egna kommunen ska bidra till utbyggnaden av vindkraft, enligt en ny Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av vindkraftverken under förra året. Riksdagen bör slå fast att...

2022-04-29

Debattartikel

Felaktigt påstående om vindkraftens påverkan på fastighetspriser

Villaägarna hävdar felaktigt att det är ”vetenskapligt bevisat att vindkraft kraftigt minskar fastighetsvärden”. Den här sortens spridning av falska uppgifter är problematisk och behöver upphöra, skriver Svensk Vindenergi i en replik. Sverige behöver mer elproduktion...

2022-04-25

Debattartikel

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

I en ny enkätstudie svarar svenska industrier enhälligt att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för utbyggd elproduktion. Uppmaningen behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Industrins gröna...

2022-04-17

Debattartikel

Satsa på vind och sol – det ger snabbast utsläppsminskningar

Svenska politiker har under tidigare kriser tillfälligt begravt stridsyxan. Nu finansieras Rysslands krig av export av fossil energi till Europa, samtidigt som klimatforskningen visar att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut. Partierna bör omgående...

2022-03-22

Debattartikel

Släck vindkraftverkens hinderbelysning när inget flyg är i närheten

Högre krav på svensk vindkraft än i resten av EU hindrar utbyggnaden av vindkraft och försvårar därmed möjligheterna att minska klimatutsläppen och att säkra industrins tillväxt och konkurrenskraft. I Sverige hindras utbyggnaden bland annat av...

2022-02-24

Debattartikel

Ställ inte kraftslag mot varandra

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att...

2022-05-03

Nyhet

67 TWh havsbaserad vindkraft i tillståndsprocesser

Totalt 67 terawattimmar (TWh) havsbaserad vindkraft befinner sig i tillståndsfasen, visar en sammanställning från Svensk Vindenergi. Projekt som nu prövas för tillstånd skulle kunna tas i drift redan om sex år – men då måste...

2022-04-22

Nyhet

Riksdagens nej till justerat vindkraftsveto bromsar industrins elektrifiering

Behovet av utbyggd elproduktion brådskar, men trots det kommer riksdagen att rösta nej till propositionen om justerat kommunalt veto som skulle underlätta för ny vindkraft. Det står klart efter att partierna nu gjort sina ställningstaganden....

2022-04-11

Nyhet

Kommentar till regeringens vindkraftspaket

Sverige behöver mer elproduktion på kort tid för att påskynda klimatomställningen, stärka industrins konkurrenskraft och möta det osäkra omvärldsläget. Klimatpolitiska rådet är tydliga med att den politik som förts och förs inte står i proportion...

2022-04-11

Nyhet

Vindkraft och fastighetsvärde

I Sverige, och Finland, byggs vindkraftverk långt från centralorterna i områden där värdet på mark och bostäder i princip är lägre än nära kommunkärnan. I mars 2022 publicerades en finsk studie som visar att vindkraftsparker...

2022-03-28

Nyhet

Ändrad beslutsordning ska ge kortare tillståndsprocess för havsbaserad vindkraft

Regeringen föreslår ändrat beslutsförfarande för undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. Förslaget innebär att kontinentalsockelförordningen (1966:315) ändras så att frågor om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln som huvudregel prövas av Sveriges geologiska undersökning, SGU,...

2022-03-10

Nyhet

EU vill se mer vindkraft för att bryta beroende av ryska bränslen

Europeiska kommissionen har tagit fram en plan, REPowerEU, för att göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen senast 2030 med anledning av det nuvarande geopolitiska läget. Planen innehåller också åtgärder för att möta de stigande...