Pressrum

Vindkraftsbranschens handbok för faktabaserade rennäringsutredningar

Svensk Vindenergi lanserar en metodhandbok för rennäringsutredningar. Handboken ska användas inför ansökan om miljötillstånd för vindkraftsanläggningar. Vindkraftsbranschens ambition är att rennäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas, utan att näringen till och med stärks. En rennäringsutredning är en viktig byggsten i varje miljötillståndsansökan för en vindkraftsanläggning i norra...

Läs mer

Vindkraftsbranschens handbok för faktabaserade rennäringsutredningar

Svensk Vindenergi lanserar en metodhandbok för rennäringsutredningar. Handboken ska användas inför ansökan om miljötillstånd för vindkraftsanläggningar. Vindkraftsbranschens ambition är att rennäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas, utan att näringen till och med stärks. Metoderna i handboken bygger på användningen av flera olika typer av oberoende och verifierbara...

Läs mer

Så kan vindkraften ge industriell elektrifiering och konkurrenskraft

Vindkraften har en unik potential att bidra till ökad inhemsk elproduktion på kort tid och därmed skapa förutsättningar att bidra till hela Sveriges konkurrenskraft, motståndskraft och klimatomställning. Nu presenterar Svensk Vindenergi tio konkreta förslag för att möta det ökande elbehovet – både till år 2030...

Läs mer

Vindkraftsvetot bromsar klimatomställningen

Trots klimatkris, energikris och inflationskris fortsätter landets kommuner att säga nej till vindkraft. Under 2022 stoppade kommunerna 73 procent av de aktuella vindkraftverken på land, visar en ny rapport. Den stoppade vindkraften hade kunnat dämpa elpriset med cirka 30 öre/kWh. Kommunernas veton bromsar industrins elektrifiering,...

Läs mer

Svensk Vindenergi deltar på M:s Sverigemöte

Den 24-25 mars är Svensk Vindenergi på plats på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Svensk Vindenergi är i Karlstad för att diskutera hur vi i Sverige skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning, svensk konkurrenskraft och...

Läs mer

Stort investerarintresse i vindkraft – idag

Ny statistik visar att svensk vindkraft byggs ut som aldrig förr och att beställningarna av ny vindkraft ökade under 2022 års sista kvartal. Men utbyggnadstakten avtar redan efter 2024. Sverige har just nu alla förutsättningar att möta det dubblerade elbehovet till 2035, men då måste...

Läs mer

Så kan vindkraften ge industriell elektrifiering och konkurrenskraft

Vindkraften har en unik potential att bidra till ökad inhemsk elproduktion på kort tid och därmed skapa förutsättningar att bidra till hela Sveriges konkurrenskraft, motståndskraft och klimatomställning. Nu presenterar Svensk Vindenergi tio konkreta förslag för att möta det ökande elbehovet – både till år 2030...

Läs mer

Vindkraftsvetot bromsar klimatomställningen

Trots klimatkris, energikris och inflationskris fortsätter landets kommuner att säga nej till vindkraft. Under 2022 stoppade kommunerna 73 procent av de aktuella vindkraftverken på land, visar en ny rapport. Den stoppade vindkraften hade kunnat dämpa elpriset med cirka 30 öre/kWh. Kommunernas veton bromsar industrins elektrifiering,...

Läs mer

Stort investerarintresse i vindkraft – idag

Ny statistik visar att svensk vindkraft byggs ut som aldrig förr och att beställningarna av ny vindkraft ökade under 2022 års sista kvartal. Men utbyggnadstakten avtar redan efter 2024. Sverige har just nu alla förutsättningar att möta det dubblerade elbehovet till 2035, men då måste...

Läs mer

Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre

Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33-44 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i en analys på uppdrag av Svensk Vindenergi. Detta motsvarar upp till 7 500 kr per år för en genomsnittsvilla. Europas energikris...

Läs mer

Rekordstark vindkraftsutbyggnad – till 2025

Vindkraften byggs ut i den högsta takten någonsin. Trots Sveriges växande elbehov beställdes dock inga nya vindkraftverk det tredje kvartalet 2022, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Att just det tredje kvartalet är svagt är i sig ingen överraskning. Det brukar vara det svagaste kvartalet....

Läs mer

Vindkraftsbranschen: viktigt att regeringen levererar på löftet om teknikneutralitet och lika spelregler

Svensk Vindenergis vd Daniel Badman kommenterar Tidöavtalet som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade fredagen den 14 oktober. Det är positivt att elektrifieringen lyfts fram som central ”för att industrin och transporterna ska kunna ställas om och därmed bidra till Sveriges effektiva klimatomställning”. En avgörande...

Läs mer

Förenkla tillståndsprocesserna för vindkraft

Elektrifieringen och klimatomställningen går mycket snabbt, men vi är helt säkra på att det är möjligt att bygga den elproduktion som behövs för att möta en fördubblad efterfrågan på el till 2035. Det skriver representanter för energibranschen i Altinget Debatt den 28 februari 2023. Intresset...

Läs mer

Regeringen måste snabba på elnätsutbyggnaden

700 mil elledning ska byggas de kommande tjugo åren. För att lyckas med den enorma uppgiften krävs effektivare tillståndsprocesser. Det skriver Åsa Pettersson, vd Energiföretagen, och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi på Altinget Debatt den 8 december 2022. Sveriges elnät är gammalt och inte dimensionerat...

Läs mer

Nio av tio närboende störs inte av vindkraft till havs

För drygt 15 år sedan rasade en bitter debatt om det som skulle bli Sveriges största havsbaserade vindkraftpark, vid Lillgrund i Skåne. Många var negativa. Nu anger 87 procent av de närboende att de inte ser Lillgrund som ”störande alls”, skriver Svensk Vindenergi och Kustvind...

Läs mer

Valretoriken är förlegad – alla fossilfria energislag behövs

Nu måste elektrifieringsstrategin gå från ord till handling, och då behövs alla kraftslag för att ställa om Sverige, skriver Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi och Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, på Dagens Industri Debatt den 21 oktober 2022. Den nya regeringen har presenterat de övergripande målen...

Läs mer

Vindkraftsbranschens handbok för faktabaserade rennäringsutredningar

Svensk Vindenergi lanserar en metodhandbok för rennäringsutredningar. Handboken ska användas inför ansökan om miljötillstånd för vindkraftsanläggningar. Vindkraftsbranschens ambition är att rennäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas, utan att näringen till och med stärks. En rennäringsutredning är en viktig byggsten i varje miljötillståndsansökan för en vindkraftsanläggning i norra...

Läs mer

Svensk Vindenergi deltar på M:s Sverigemöte

Den 24-25 mars är Svensk Vindenergi på plats på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Svensk Vindenergi är i Karlstad för att diskutera hur vi i Sverige skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning, svensk konkurrenskraft och...

Läs mer

Kraftringen ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Kraftringen som ny medlem. Kraftringen är ett av södra Sveriges största energibolag och ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Kraftringen verkar i södra Sverige och har bland annat verksamhet inom elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber, gas, sol, ladd, samt entreprenad-...

Läs mer

EU-vätgasregler i hamn

EU-kommissionen har antagit regler för vätgas och elektrobränslen, s.k. RFNBO (renewable fuels of non-biological origin). Svensk Vindenergi välkomnar reglerna, som på sikt gör att vindkraften kan bidra ännu mer till ett robust elsystem. Klimat- och energiomställningen i industri- och transportsektorerna går snabbt, och ledordet i...

Läs mer

VIND2023: Konferens 18 oktober 2023

Den 18 oktober 2023 på Münchenbryggeriet i Stockholm samlas vi för att diskutera de mest brännande frågorna för vindkraftsbranschen. Svensk Vindenergi bjuder in till Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Planeringen är i full gång så notera datumet i din kalender redan nu!...

Läs mer

Vindkraftsbranschens handbok för faktabaserade rennäringsutredningar

Svensk Vindenergi lanserar en metodhandbok för rennäringsutredningar. Handboken ska användas inför ansökan om miljötillstånd för vindkraftsanläggningar. Vindkraftsbranschens ambition är att rennäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas, utan att näringen till och med stärks. Metoderna i handboken bygger på användningen av flera olika typer av oberoende och verifierbara...

Läs mer

Vindbranschens bidrag till stärkt biologisk mångfald

I samband med den pågående FN-konferensen om biologisk mångfald lyfter vindkraftsbranschen de mål om naturpositiva vindkraftsparker som flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag jobbar efter. Idag startar FN-mötet i Kanada där världens länder ska enas om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Den globala uppvärmningen...

Läs mer

Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre

Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33-44 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i en analys på uppdrag av Svensk Vindenergi. Detta motsvarar upp till 7 500 kr per år för en genomsnittsvilla. Europas energikris...

Läs mer

Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt. Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens...

Läs mer

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft

Betydligt fler kommunpolitiker är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är cirka 70 procent större än den negativa för såväl vindkraft på land som till havs, visar en studie bland nära 3 600 lokalpolitiker gjord av Demoskop. Hälften av politikerna...

Läs mer

Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en enkätstudie som presenteras i dag svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar...

Läs mer