2021-09-20

Nyhet

Bra att industrin är tydlig med behovet av vindkraft

Företrädare för Holmen, LKAB, Ovako och SCA skriver i dag i Dagens industri att utbyggd vindkraft är ett måste för att industrin ska klara sin klimatomställning och säkra konkurrenskraften på en marknad som efterfrågor klimatneutrala...

2021-09-20

Pressmeddelande

Budgeten måste snabbt följas upp av nya reformer

Regeringens planerade budgetsatsningar på energi- och klimatomställningen är välkomna. De behöver snabbt följas upp av förändrade regler och nya direktiv till myndigheter – åtgärder som kostar lite men ger stor nytta. Regeringen föreslår bland annat...

2021-09-15

Debattartikel

Vindkraften kan och ska byggas hållbart

Det är ett faktum att svenska industrier efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Utbyggnaden kan ske hållbart och med ett fortsatt starkt kommunalt självstyre, skriver Svensk Vindenergi i en slutreplik. I en replik hävdar företrädare för...

2021-09-14

Nyhet

Viktigt med politisk handlingskraft i riksdagens nya arbetsår

Den krävs en snabb och omfattande elektrifiering för att Sverige ska kunna bli den första fossilfria välfärdsnationen. Svensk Vindenergi vill att riksdagens öppnande blir starten för ett arbetsår där ledande politiker samlas för att stödja...

2021-09-09

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ger tillväxt och lokal utveckling

Det är klimatförändringarna, inte vindkraften, som är hotet mot vårt samhälle. Utbyggd vindkraft är tvärtom en förutsättning för att säkra industrins klimatomställning och tillväxt, som i sin tur är avgörande för lokalsamhällets utveckling och välfärd,...

2021-09-08

Debattartikel

Elektrifieringen kräver politiskt ledarskap

Sverige har just påbörjat en omfattande elektrifiering för att möta klimatutmaningen. Vi kan lyckas, och då formar vi inte bara en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer – vi säkrar också jobb, tillväxt och...

2021-09-20

Pressmeddelande

Budgeten måste snabbt följas upp av nya reformer

Regeringens planerade budgetsatsningar på energi- och klimatomställningen är välkomna. De behöver snabbt följas upp av förändrade regler och nya direktiv till myndigheter – åtgärder som kostar lite men ger stor nytta. Regeringen föreslår bland annat...

2021-09-08

Pressmeddelande

Water2H2 ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Water2H2 AB som ny medlem. Bolaget säljer lösningar för att, med el från vindkraft, producera och lagra grön vätgas. – Det är mycket positivt att vi nu har Water2H2 som medlem. Deras...

2021-08-24

Pressmeddelande

WIND NOW ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det tyska bolaget WIND NOW som ny medlem. Bolaget erbjuder service av vindkraftverk och har på senare tid etablerat sig i Sverige. – Det är väldigt positivt att vi får ytterligare en...

2021-06-30

Pressmeddelande

Sverige mest attraktivt för vindkraftsinvesteringar i Norden

Pressmeddelande, Stockholm den 30 juni 2021 Hittills i år har det investerats 15 miljarder kronor i vindkraft och Sverige har attraherat mest investeringar i Norden och Baltikum. Prognosen för vindkraftsproduktion höjs till drygt 49 TWh...

2021-06-04

Pressmeddelande

Stora Enso ny medlem i Svensk Vindenergi

Pressmeddelande den 4 juni 2021 Svensk Vindenergi välkomnar skogskoncernen Stora Enso som nytt medlemsföretag från och med maj 2021. Tillsammans med de cirka 120 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som del av...

2021-05-31

Pressmeddelande

Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar Lina Kinning, idag departementssekreterare på Energienheten på Infrastrukturdepartementet. Lina kommer bland annat ansvara för frågor som rör elnät och havsbaserad vindkraft. Hon tillträder sin nya tjänst den 23 augusti. – Det är...

2021-09-15

Debattartikel

Vindkraften kan och ska byggas hållbart

Det är ett faktum att svenska industrier efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Utbyggnaden kan ske hållbart och med ett fortsatt starkt kommunalt självstyre, skriver Svensk Vindenergi i en slutreplik. I en replik hävdar företrädare för...

2021-09-09

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ger tillväxt och lokal utveckling

Det är klimatförändringarna, inte vindkraften, som är hotet mot vårt samhälle. Utbyggd vindkraft är tvärtom en förutsättning för att säkra industrins klimatomställning och tillväxt, som i sin tur är avgörande för lokalsamhällets utveckling och välfärd,...

2021-09-08

Debattartikel

Elektrifieringen kräver politiskt ledarskap

Sverige har just påbörjat en omfattande elektrifiering för att möta klimatutmaningen. Vi kan lyckas, och då formar vi inte bara en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer – vi säkrar också jobb, tillväxt och...

2021-08-20

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ett måste för tillväxt och klimatomställning

Industrins tillväxt och klimatomställning medför jobb och skatteintäkter lokalt – och omställningen måste föregås av utbyggd elproduktion. Det är ett faktum som inte alltid kommer fram i samhällsdebatten, men som är viktigt när kommunerna fattar...

2021-08-17

Debattartikel

Industrin behöver kraftigt med el – och kommunerna är nyckelaktörer

Svensk industri ska snabbt bli fri från klimatutsläpp och behöver i omställningen kraftigt med el. Utbyggd vindkraft är ett måste för att möta behovet och kommunerna är nyckelaktörer i att göra utbyggnaden möjlig, skriver Daniel...

2021-07-07

Debattartikel

Kommuner måste bidra till klimatomställningen

Det finns flera bra förslag i vetoutredningen – men det behövs ekonomiska incitament för kommunerna att bidra till elektrifiering och klimatomställning. Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet "En rättssäker vindkraftsprövning"...

2021-09-20

Nyhet

Bra att industrin är tydlig med behovet av vindkraft

Företrädare för Holmen, LKAB, Ovako och SCA skriver i dag i Dagens industri att utbyggd vindkraft är ett måste för att industrin ska klara sin klimatomställning och säkra konkurrenskraften på en marknad som efterfrågor klimatneutrala...

2021-09-14

Nyhet

Viktigt med politisk handlingskraft i riksdagens nya arbetsår

Den krävs en snabb och omfattande elektrifiering för att Sverige ska kunna bli den första fossilfria välfärdsnationen. Svensk Vindenergi vill att riksdagens öppnande blir starten för ett arbetsår där ledande politiker samlas för att stödja...

2021-09-03

Nyhet

Utbyggnaden av elnät måste bli proaktiv

Det finns inte längre någon risk att det byggs för mycket elnät i Sverige. Risken är tvärtom att det byggs för lite. Det är en realitet som måste styra hanteringen av nya anslutningar till stamnätet,...

2021-08-25

Nyhet

Dialog måste till om hur vindkraft och försvar kan samspela

Försvarsmakten hävdar i ett pressmeddelande att myndigheten i de flesta fall säger ja till ny vindkraft. Det är ett påstående som behöver nyanseras. – Försvarsmakten har restriktioner och intressen i många och stora områden. De...

2021-06-23

Nyhet

Förslagen i ”En rättssäker vindkraftsprövning” når långt, men inte ända fram

2021-06-22 publicerades betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning. I höstas välkomnade Svensk Vindenergi utredningen som skulle se över det så kallade kommunala vindkraftsvetot. Utredningen innehåller flera bra förslag men i vissa delar lever den inte upp till...

2021-06-16

Nyhet

Svensk Vindenergis inspel till vätgasstrategin

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med vätgasstrategin. Syftet är att visa på planeringsutmaningens storlek, behovet av ett internationellt marknadsperspektiv, och att understryka att Sverige har komparativa fördelar i vätgasekonomin...