Pressmeddelanden och nyheter

Granska klimatkritiken från Skandinaviska Policyinstitutet

Medierna bör granska drivkrafterna och argumenten hos den gröna industriomställningens kritiker. Trots professorstitlar och ett akademiskt anslag innehåller utspelen både felaktiga påståenden och tankevurpor om såväl industrin som vindkraften. Det skriver företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta på Aktuell Hållbarhet Debatt den 13 maj 2024. En...

Läs mer

140 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2020-2026 ger 35 TWh ny elproduktion

Svensk Vindenergi har sammanställt uppgifter om vindkraftsprojekt som tas i drift 2020-2026. Sammanställningen visar på en historiskt snabb utbyggnadstakt som drivs utan subventioner eller statliga ekonomiska garantier och där vindkraftsinvesteringarna uppgår till 140 miljarder kronor till år 2026. Svensk Vindenergis sammanställning visar att vindkraftsinvesteringarna under...

Läs mer

Utbyggnaden fortsätter, men bristande politisk handlingskraft oroar

Under årets första kvartal fattades flera nya investeringsbeslut och det beställdes vindkraftsturbiner. Men det finns en oro för att tempot inte är tillräckligt högt i regeringens arbete med att snabba på och förbättra tillståndsprocessen för såväl land- som havsbaserad vindkraft. Detta visar Svensk Vindenergis senaste...

Läs mer

Mycket goda jobbchanser för utbildade vindkraftstekniker

Vindkraftsbranschen är i stort behov av utbildad arbetskraft – en YH-utbildning på området leder ofta direkt till en anställning. Ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Läs mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns i Svensk Vindenergis uppdaterade material Vindkraftsutbildningar för framtiden. Det finns många utbildningsmöjligheter för...

Läs mer

Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Svensk Vindenergi har sammanställt riktlinjer för hur företag inom vindkraftsbranschen bör arbeta ansvarsfullt med hållbarhet i leverantörsledet enligt OECD Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Fokus ligger på hantering av risker i tidigt skede uppströms, dvs vid utvinning av råvaror. Ett energisystem som bygger på...

Läs mer

Utbyggnaden fortsätter, men bristande politisk handlingskraft oroar

Under årets första kvartal fattades flera nya investeringsbeslut och det beställdes vindkraftsturbiner. Men det finns en oro för att tempot inte är tillräckligt högt i regeringens arbete med att snabba på och förbättra tillståndsprocessen för såväl land- som havsbaserad vindkraft. Detta visar Svensk Vindenergis senaste...

Läs mer

Renewable Power Capital ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Renewable Power Capital som ny medlem. RPC ägs av en av världens största pensionsfonder och investerar i förnybar energiproduktion i Europa. År 2025 kommer RPC att vara den femte största vindkraftsägaren i Sverige. Renewable Power Capital (RPC) har varit verksamma på den europeiska...

Läs mer

År 2023 starkt vindkraftsavslut

Under det fjärde kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på 730 megawatt (MW), vilket gör det till fjärde bästa kvartalet någonsin. Det visar Svensk Vindenergis statistik och prognos för det fjärde kvartalet år 2023. https://youtu.be/uuSZkTm5OTw År 2024 inleddes med att elproduktionen från vindkraft slog rekord efter rekord. Ny...

Läs mer

EU-länder åtar sig stärka europeisk vindkraftbransch

I dag undertecknade Sverige och 25 andra EU-länder den europeiska överenskommelsen om vindkraft European Wind Charter, som innebär ett åtagande om att genomföra EU:s vindkraftspaket. Den breda uppslutningen visar att EU-ländernas regeringar har förstått det brådskande behovet av att stärka Europas vindkraftsbransch och det strategiska...

Läs mer

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030...

Läs mer

Granska klimatkritiken från Skandinaviska Policyinstitutet

Medierna bör granska drivkrafterna och argumenten hos den gröna industriomställningens kritiker. Trots professorstitlar och ett akademiskt anslag innehåller utspelen både felaktiga påståenden och tankevurpor om såväl industrin som vindkraften. Det skriver företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta på Aktuell Hållbarhet Debatt den 13 maj 2024. En...

Läs mer

Replik: Sprid inte myter om vindkraftens negativa påverkan

Att inte göra tillräckligt för att elektrifieringen ska kunna genomföras har en mycket hög kostnad. Det är vårt välstånd och våra barns framtid som står på spel. Då är det problematiskt att debatten alltför ofta innehåller förenklade resonemang och lösningar. Det skriver Ina Müller Engelbrektson...

Läs mer

Vindkraften bidrar till ett drömläge

Vindkraften har klart lägst produktions­kostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i­ stor skala. Bara vindkraft kan byggas ut så snabbt som behövs för att möta elbehovet till år 2030, skriver Svensk Vindenergis vd Daniel Badman i en replik på SvD Debatt...

Läs mer

Ansvarslöst säga nej till vindkraft och äventyra viktiga investeringar

Politikerna i Västsverige står inför avgörande beslut, där ja till vindkraft i en kommun påverkar och möjliggör omställning, industrisatsningar och nya jobb i hela regionen. Vi behöver samverka och samarbeta. Ett lokalt nej kan samtidigt äventyra stora och betydelsefulla investeringar i regionen, skriver Johan Trouvé...

Läs mer

Moderaterna kan möta industrins behov – med rätt beslut om vindkraftsvetot

På Moderaternas stämma ska en ny klimatpolitik antas. Bland annat har en arbetsgrupp föreslagit en justering av det kommunala vindkraftsvetot som innebär att kommunens besked ska komma tidigt i processen. Det skulle förbättra förutsättningarna för vindkraftsutbyggnaden, öka Sveriges möjligheter att nå klimatmålen och göra det...

Läs mer

Samverkan behövs för ny elproduktion

Industrins elanvändning förväntas fördubblas till 2030 och det finns en rad vindkraftsprojekt i Gävleborg och Dalarna som kan bidra till att möta industrins ökade behov av el, skriver Mellansvenska Handelskammarens vd Stina Snitt och Svensk Vindenergis vd Daniel Badman i bl.a. Dala-Demokraten den 28 september...

Läs mer

140 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2020-2026 ger 35 TWh ny elproduktion

Svensk Vindenergi har sammanställt uppgifter om vindkraftsprojekt som tas i drift 2020-2026. Sammanställningen visar på en historiskt snabb utbyggnadstakt som drivs utan subventioner eller statliga ekonomiska garantier och där vindkraftsinvesteringarna uppgår till 140 miljarder kronor till år 2026. Svensk Vindenergis sammanställning visar att vindkraftsinvesteringarna under...

Läs mer

Mycket goda jobbchanser för utbildade vindkraftstekniker

Vindkraftsbranschen är i stort behov av utbildad arbetskraft – en YH-utbildning på området leder ofta direkt till en anställning. Ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Läs mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns i Svensk Vindenergis uppdaterade material Vindkraftsutbildningar för framtiden. Det finns många utbildningsmöjligheter för...

Läs mer

Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Svensk Vindenergi har sammanställt riktlinjer för hur företag inom vindkraftsbranschen bör arbeta ansvarsfullt med hållbarhet i leverantörsledet enligt OECD Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Fokus ligger på hantering av risker i tidigt skede uppströms, dvs vid utvinning av råvaror. Ett energisystem som bygger på...

Läs mer

Samverkan för säkerhet i vindkraftsbranschen

Representanter från Svensk Vindenergis medlemsbolag har träffats för att analysera de vanligast förekommande olyckorna i vindkraftsbranschen och hur branschen arbetar förebyggande med riskminimering. En av de vanligaste olyckskategorierna i energibranschen är att snubbla och halka. Det är lyckligtvis en olyckstyp som sällan leder till allvarliga...

Läs mer

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som...

Läs mer

Januari bästa vindkraftsmånaden hittills

Under januari 2024 producerade vindkraften 4,8 terawattimmar (TWh), enligt elbörsen Nord Pool. Vintern visade också att elproduktionen från vindkraften levererade när Sveriges elanvändning var som högst. Ökad kombination av elproduktion från förnybart och energilagring ger ännu större möjligheter att möta toppar i efterfrågan i framtiden....

Läs mer

Mycket goda jobbchanser för utbildade vindkraftstekniker

Vindkraftsbranschen är i stort behov av utbildad arbetskraft – en YH-utbildning på området leder ofta direkt till en anställning. Ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Läs mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns i Svensk Vindenergis uppdaterade material Vindkraftsutbildningar för framtiden. Det finns många utbildningsmöjligheter för...

Läs mer

Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Svensk Vindenergi har sammanställt riktlinjer för hur företag inom vindkraftsbranschen bör arbeta ansvarsfullt med hållbarhet i leverantörsledet enligt OECD Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Fokus ligger på hantering av risker i tidigt skede uppströms, dvs vid utvinning av råvaror. Ett energisystem som bygger på...

Läs mer

Marknadskontrakt för riskfördelning vid ny elproduktion

Efterfrågan på fossilfri el förväntas öka kraftigt, men den nuvarande investeringsmiljön kantas av både politiska och marknadsmässiga osäkerheter. Sverige saknar idag former för att fördela riskerna för investeringar i storskalig elproduktion. En lösning för att jämna ut riskerna är s.k. marknadskontrakt (Contracts for Difference, CfD)....

Läs mer

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som...

Läs mer

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030...

Läs mer

Svensk Vindenergi på MP:s kongress

Den 17-19 november är Svensk Vindenergi på plats på Miljöpartiets kongress i Örebro. Svensk Vindenergi är i Örebro för att diskutera hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning för att Sverige ska kunna...

Läs mer

Almedalen: Investeringar, havsbaserad vindkraft och internationell konkurrens

Svensk Vindenergi arrangerar seminariet Investeringsförutsättningar för svensk havsbaserad vindkraft i internationell konkurrens den 27 juni under Almedalsveckan. Diskussionerna tar avstamp i den då nysläppta rapporten ”Tendering Procedures for Offshore Wind – a Comparative Analysis” som ELS Analysis har tagit fram på uppdrag av Svensk Vindenergi....

Läs mer

Svensk Vindenergi i Almedalen 2023

Under 2023 års Almedalsvecka deltar Svensk Vindenergi både på och av scenen. Den 27 juni arrangeras ett seminarium om investeringsförutsättningar i havsvind i internationell konkurrens. Vi träffar gärna andra aktörer för att prata om förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraft på land och till havs, samt...

Läs mer

Svensk Vindenergi deltar på M:s Sverigemöte

Den 24-25 mars är Svensk Vindenergi på plats på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Svensk Vindenergi är i Karlstad för att diskutera hur vi i Sverige skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning, svensk konkurrenskraft och...

Läs mer

Vindkraft och naturrestaurering går hand i hand

Vindkraftsbranschen i hela Europa stöder EU:s ambition att återställa stora områden av förstörd natur. Svensk Vindenergi vill understryka detta eftersom fler medlemsländer backade från att rösta ja till det föreslagna lagpaketet om naturrestaurering i sista sekund. I november 2023 nåddes en överenskommelse om den så...

Läs mer

Vindbranschen om Klimatpolitiska rådets årliga rapport

Klimatpolitiska rådet har nu presenterat sin årliga rapport med utvärdering av regeringens samlade politik i förhållande till Sveriges och EU:s klimatmål och konstaterar att planen inte är tillräcklig för att nå klimatmålen. Svensk Vindenergi ger vindkraftbranschens position till slutsatserna i rådets rapport. Klimatpolitiska rådets rapport...

Läs mer

Svensk Vindenergi om regeringens energiinriktningsproposition

När regeringen nu lägger fram sin långsiktiga plan för energipolitiken är det viktigt att energi- och elsystemet utvecklas med modern teknik och en teknikinkluderande ansats, där den teknik som kan möjliggöra omställningen kostnadseffektivt ska kunna bidra. Svensk Vindenergi kommenterar beskeden vid pressträffen den 19 mars...

Läs mer

Den svenska vindkraftens ekonomi

Den senaste tiden har utspelen som ifrågasätter industrins klimatomställning, framför allt industrisatsningarna i norra Sverige, ökat kraftigt. Inte sällan riktas udden mot vindkraften. Svensk Vindenergi vill ge fakta i frågan om vindkraften och dess ekonomi. Denna text publicerades ursprungligen i december 2023 och har uppdaterats...

Läs mer

Vänta inte med goda förslag från Regeringsprövningsutredningen

Den 5 februari lämnade Regeringsprövningsutredningen över sitt betänkande till regeringen. Svensk Vindenergi välkomnar utredningens förslag och uppmanar regeringen att skyndsamt remittera de delar som inte är beroende av arbetet i andra pågående utredningar, för att inte fördröja tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Intresset för att bygga...

Läs mer

Fler utbildningsplatser för vindkraftstekniker – krav på fler praktikplatser

Efter att ha fått ökade anslag har nu Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler nya utbildningsplatser för att möta behovet i den gröna omställningen. När utbildningarna till vindkrafttekniker blir fler behöver branschen även erbjuda tillräckligt många praktikplatser. Till hösten finns goda chanser att studera till vindkrafttekniker...

Läs mer

Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

En elektrifiering som går i takt med industrins behov stärker den svenska konkurrenskraften. Men tidsperspektivet är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Det är inte tillräckligt att planera för elanvändning år 2045. Vindkraftsbranschen anser att regeringens förslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd...

Läs mer

Svensk Vindenergis svar på samråd om ändrade havsplaner

Havsbaserad vindkraft har stor potential att bidra till att industrin stärker sin konkurrenskraft i den pågående klimatomställningen och för att uppnå mål på såväl EU- som nationell nivå. Svensk Vindenergi har svarat på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) samråd om ändrade havsplaner. Havsplaneringen är den enda...

Läs mer

Ändra vetot och inför incitament för kommunerna

Svensk Vindenergi har lämnat yttrande på remissen av Värdet av vinden som innehåller Incitamentsutredningens förslag. Svaret på klimatutmaningen, elektrifieringen och de höga elpriserna stavas vindkraft. För att vindkraftsutbyggnaden ska fortsätta i tillräcklig omfattning, måste regeringen både ändra vindkraftsvetot och införa ett teknikneutralt icke-fördyrande statligt incitament...

Läs mer

Miljardinvesteringarna i havsbaserad vindkraft kräver långsiktiga spelregler

Svensk Vindenergi har svarat på regeringens remiss av förslaget om att dra tillbaka Svenska kraftnäts uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till havs. Den föreslagna förordningsändringen riskerar att skapa ytterligare fördröjningar och osäkerheter i den planerande utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.  Det förslag som regeringen nu har...

Läs mer

Dialog om elmarknad välkommen – men mer analys behövs

Svensk Vindenergi har svarat på remissen om en framtida kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden. Vi välkomnar en bred dialog om elmarknadens framtida utformning som säkerställer att vi kan bibehålla en hög utbyggnadstakt av elproduktion och därmed möta den framtida elektrifieringen med konkurrenskraftiga priser...

Läs mer