2021-05-11

Pressmeddelanden

Sveriges energiomställning riskerar att bromsas på grund av brist på tillstånd

Vindkraftmarknaden i Sverige 2021 öppnade starkt. Nya kontrakt motsvarande nästan 1000 MW och investeringar till ett värde av 10 miljarder tecknades under årets första kvartal. Men just nu säljs det vindkraftsprojekt i högre takt än...

2021-05-07

Komm. från oss

Krönika: ”Långa tillståndsprocesser bromsar omställningen – men det finns en ljusning”

Jag, liksom stora delar av Sveriges näringsliv, sällar mig till dem som ser de stora möjligheterna med elektrifiering. Inte minst för att utvecklingen av förnybara kraftslag går raskt framåt. Investeringsviljan i förnybara kraftslag har ökat...

2021-05-05

Debattinlägg

Viktigt att ej skapa motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft

Nätverket vindkraftens klimatnytta: Det är nu viktigt att Miljöpartiet och Per Bolund (MP) tydligt bekräftar sitt stöd för den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det är mycket bra att Miljöpartiet i en artikel på...

2021-05-05

Komm. från oss

Svar på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har fått möjlighet att lämna synpunkter på Infrastrukturdepartementets promemoria 2021-02-02 ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”. Våra övergripande synpunkter: Vi välkomnar regeringens förslag och bedömer att det är väl i...

2021-04-28

Pressmeddelanden

LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar gruvbolaget LKAB som nytt medlemsföretag från och med april 2021. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. LKAB kommer...

2021-04-23

Pressmeddelanden

Stor investeringsvilja i vindkraft – men 59 procent av verken avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige. Men en ny statistisk granskning visar att få nya ansökta tillstånd för vindkraft...

2021-05-11

Pressmeddelanden

Sveriges energiomställning riskerar att bromsas på grund av brist på tillstånd

Vindkraftmarknaden i Sverige 2021 öppnade starkt. Nya kontrakt motsvarande nästan 1000 MW och investeringar till ett värde av 10 miljarder tecknades under årets första kvartal. Men just nu säljs det vindkraftsprojekt i högre takt än...

2021-04-28

Pressmeddelanden

LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar gruvbolaget LKAB som nytt medlemsföretag från och med april 2021. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. LKAB kommer...

2021-04-23

Pressmeddelanden

Stor investeringsvilja i vindkraft – men 59 procent av verken avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige. Men en ny statistisk granskning visar att få nya ansökta tillstånd för vindkraft...

2021-04-21

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi värvar kommunikationsansvarig från SKR

Svensk Vindenergi rekryterar Anders Norrman som kommunikationsansvarig. Han arbetar i dag på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och tillträder sin nya tjänst den 2 augusti. – Det ska bli jättekul och inspirerande att ta sig...

2021-02-08

Pressmeddelanden

Vindkraften på väg att bli Sveriges näst största kraftslag

Vindkraftmarknaden i Sverige tog ett stort kliv under 2020 och stängde med investeringsbeslut motsvarande 1,4 GW (4,5 TWh). Med senaste kvartalets kontrakt adderade visar prognosen från Svensk Vindenergi att vindkraften går mot att inom några...

2021-01-18

Pressmeddelanden

Branschen uppdaterar färdplan: ”Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

Aldrig någonsin har modern, grön teknik varit viktigare. Utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraft kommer att spela en central roll för att möta kraven på en konkurrenskraftig omställning i Sverige och i våra grannländer. Nu...

2021-05-05

Debattinlägg

Viktigt att ej skapa motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft

Nätverket vindkraftens klimatnytta: Det är nu viktigt att Miljöpartiet och Per Bolund (MP) tydligt bekräftar sitt stöd för den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det är mycket bra att Miljöpartiet i en artikel på...

2021-03-10

Debattinlägg

Replik: ”Ingen hävdar att vi ska ha ett elsystem med endast vindkraft”

REPLIK. Vindkraft har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala men ingen hävdar att vi ska ha ett elsystem med endast vindkraft, skriver Daniel Kulin, Svensk Vindenergi, i en replik....

2021-03-04

Debattinlägg

Motverka klimatförändringen – inte energiomställningen

I en insändare i VT 2021-02-24 skriver Magnus Kasselstrand och Larsgunnar Nilsson om vindkraft. Jag vill bemöta några av de påståenden som förs fram i artikeln. Utredningen av miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet...

2021-02-23

Debattinlägg

Replik: Fel om vindkraftens effekter

Signaturen LM skriver om vindkraftens påverkan och effekter i VF den 15 februari. Jag vill bemöta några av de felaktigheter som insändaren innehåller. Skribenten har rätt i att ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan....

2021-02-19

Debattinlägg

Försvar och vindkraft kan samexistera – även i Sverige

DEBATT. Snart ska Försvarsmakten redovisa hur försvar och vindkraft kan samexistera. Vi hoppas att redovisningen speglar de omställningsinriktade skrivningarna i det nya försvarsbeslutet. Det finns plats för både försvar och vindkraft, skriver Daniel Badman, VD...

2021-02-11

Debattinlägg

”Kalmar län bör planera för ökad elanvändning”

Samhällets strävan att fasa ut fossil energi och fallande priser på ny teknik gör elektrifiering till en alltmer attraktiv lösning. Regeringen måste sätta ett ambitiöst mål i sin nationella strategi för elektrifiering och regionerna bör...

2021-05-07

Komm. från oss

Krönika: ”Långa tillståndsprocesser bromsar omställningen – men det finns en ljusning”

Jag, liksom stora delar av Sveriges näringsliv, sällar mig till dem som ser de stora möjligheterna med elektrifiering. Inte minst för att utvecklingen av förnybara kraftslag går raskt framåt. Investeringsviljan i förnybara kraftslag har ökat...

2021-05-05

Komm. från oss

Svar på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har fått möjlighet att lämna synpunkter på Infrastrukturdepartementets promemoria 2021-02-02 ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”. Våra övergripande synpunkter: Vi välkomnar regeringens förslag och bedömer att det är väl i...

2021-03-23

Komm. från oss

Kommentar: Inaktuella uppgifter om vindkraft i Energimyndighetens långsiktsprognos

2021-03-18 släpptes Energimyndighetens rapport ”Långsiktiga scenarier över energisystemet” som beskriver hur Sveriges energisystem kan se ut 2050. Svensk Vindenergi har gått igenom rapporten och konstaterar att Energimyndigheten dels använder inaktuella uppgifter om vindkraftens prestanda, dels...

2021-03-11

Komm. från oss

Daniel Badman medverkar i EnergiStrategi-podden!

Energibranschen står inför en stor omvandling. EnergiStrategi-podden försöker förstå de utmaningar som ledare inom energiintensiva organisationer och energibolag står inför och hur de hanterar dem. Lyssna in dagens avsnitt med Daniel Badman som reflekterar kring...

2021-02-02

Komm. från oss

Kommentar: Förslag om minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

I linje med tidigare löften föreslår regeringen idag en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet. Regeringens förslag ska uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det...

2021-01-29

Komm. från oss

Ny strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft

I veckan lanserade Energimyndigheten och Naturvårdsverket sin Strategi för hållbar vindkraftutbyggnad. Svensk Vindenergi är mycket positiva till initiativet. Alla myndigheter spelar en viktig roll för att förverkliga klimat och energiomställningen och det krävs breda insatser,...