2018-10-23

Rapporter

100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

För att nå målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens ca 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Då måste över 200 miljarder kronor investeras i vindkraft.

Men det finns flera hinder som riskerar att försena och fördyra vindkraftsutbyggnaden, som nästa regering måste hantera snarast. I Svensk Vindenergis nya rapport ”100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”, adresseras dessa utmaningar med förslag på åtgärder.

Länk: pressmeddelande

Länk: rapport pdf (SVENSKA)

Link: report pdf (ENGLISH)