Svensk Vindenergi / Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt

Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt

Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både kännedomen och attraktionen för yrket vindkrafttekniker och möjliga utbildningsvägar har det genomförts ett projekt som arbetat med marknadsföring i samverkan. Projektet ”Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt” startade den 1 april 2019 och avslutades sista mars 2020.

Syftet och förhoppningen med projektet har varit att genom samordnade marknadsföringsinsatser öka kännedomen och attraktionen för yrket vindkrafttekniker, upplysa om arbetsmarknadsbehovet samt få fler sökande till utbildningarna.

Projektet har skett i samverkan mellan Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen norr och Stockholm/Gotland, Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, Vindkraftcentrum och Sollefteå kommun genom projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Den gemensamma nämnaren är att vi idag på olika sätt arbetar med frågan och förstår att det krävs en samordning för största möjliga räckvidd och genomslagskraft. Vi har på flera olika sätt främst involverat industrin och YH-skolorna i detta arbete men även potentiella målgrupper för sökande till utbildningarna och/eller val av yrke. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och är ett projekt i Nätverket för Vindbruk.

Den mest omfattande delen i projektet har varit att genomföra enkätundersökningar med industrin, branschen, YH-skolorna/andra inom kompetens och utbildning som arbetar med kompetensen vindkrafttekniker och studenter. Syftet har varit att göra en kartläggning och därmed få ett samlat och aktuellt nuläge. Enkätundersökningarna har genomförts digitalt i börja av september 2019, dessa har sedan sammanställts och utgjort underlag till endagskonferensen  med tillhörande workshop som ägde rum i Uppsala november 2019. Inbjudan till dagen var utvalda industri/bransch- och utbildningsrepresentanter. Vid konferensen presenterades resultat och analys från undersökningarna.

Rapporten avser att sammanfatta resultatet av kartläggningen, genomförd endagskonferens med workshop och våra rekommendationer.

Läs slutrapporten: Sammanfattande projektrapport – Marknadsföring för vindkrafttekniker 2020

Följ uppdateringar direkt från vindkrafttekniker på uppdrag på #bliVindkrafttekniker