Svensk Vindenergi / Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt.

Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens fotavtryck. Det pågår en mängd projekt i både Sverige och övriga Europa, och Svensk Vindenergi har sammanställt några av dessa i en översiktlig broschyr.

Det är fantastiskt inspirerande att se alla positiva exempel på hur ny teknik kan minska miljöpåverkan från vindkraftverken. Självklart finns många utmaningar kvar, men i den här foldern fokuserar vi de innovationer som driver utvecklingen framåt.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Broschyren erbjuder exempel från alla delar i tillverkningskedjan. Du kan bland mycket annat läsa om återvunnen PET som ersätter balsaträ i vindkraftsblad, att det nu finns en generator fri från sällsynta jordartsmetaller, och om trätorn tillverkade av nordisk skog.

Broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan