Svensk Vindenergi / PPA – en nyckel i finansieringen av ny kraftproduktion

PPA – en nyckel i finansieringen av ny kraftproduktion

I Sverige kan landbaserad vindkraft byggas utan stöd och teknikutvecklingen ökar kontinuerligt vindkraftens konkurrenskraft. Att bygga vindkraft innebär elprisrisker kopplade till väder och kapacitet i elnäten. Med mycket väderberoende kraftproduktion i systemet så sjunker elpriset när solen skiner, när det regnar eller när det blåser. Elprisrisken kan fördelas mellan köpare och säljare av el med en avtalsform som kallas PPA.

Traditionellt har en tredjedel av elkunderna bundna elavtal, men sällan längre än på några års sikt. De flesta industrikunder binder sina elpriser i en portfölj med olika bindningstid för att hantera prisrisk – men de längsta terminerna har en relativt hög riskpremie och kan inte erbjuda längre bindningstider än 10 år. För en aktör som vill göra en längre prissäkring kan det vara fördelaktigt att ingå ett ömsesidigt avtal om elhandel. Detta kallas som samlingsbegrepp PPA. Även om det finns standardavtal att ladda ner från elhandlarnas samarbetsorganisation (EFET) kommer PPA:er i många olika färger och former.

Det kan vara krångligt att förstå vad en PPA är och hur den fungerar. Därför har vi tagit fram ett faktablad som dels beskriver hur de olika typerna av avtal hanterar risk, dels beskriver avtalsparternas drivkrafter för att ingå PPA-avtal. God läsning!

Läs: FAKTABLAD OM PPA