Svensk Vindenergi / Sammanställning: miljöprövningen av vindkraft och kunskapsläget om miljökonsekvenser

Sammanställning: miljöprövningen av vindkraft och kunskapsläget om miljökonsekvenser

Det pågår en organiserad och bred spridning av myter kring vindkraften i sociala medier och i de kommuner som överväger att bygga vindkraft. När kommuner avvisar planer på vindkraft återkommer ofta miljöskäl – trots att vindkraftsprojektet i fråga inte har hunnit miljöprövas. Därför har Svensk Vindenergi tagit fram en översiktlig information om hur miljöprövningen går till, tillsammans med en aktuell sammanställning om kunskapsläget om vindkraftens miljökonsekvenser – med källhänvisningar.

Sverige behöver bygga ut elproduktionen snabbt för att klara klimatomställningen, stärka industrins konkurrenskraft, möta det osäkra omvärldsläget och hålla nere elpriserna. Vindkraften kan bidra genom att den har låg produktionskostnad, kan byggas ut snabbt och har en betydande elprispressande effekt. Utbyggnaden av vindkraften riskerar att bromsa in, vilket bland annat beror på att sju av tio vindkraftsprojekt stoppats av det kommunala vindkraftvetot de senaste åren.

Just nu pågår en organiserad och bred spridning av myter kring vindkraften. Mytbildningen märks bland annat i sociala medier och i de kommuner som överväger att bygga vindkraft. När kommuner avvisar planer på vindkraft återkommer ofta miljöskäl – trots att vindkraftsprojektet i fråga inte har hunnit miljöprövas. All elproduktion medför ett ingrepp i naturen, men bland andra Naturskyddsföreningen har konstaterat att vindkraften skulle kunna mer än fyrdubblas i Sverige, utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom, och att vindkraften är det energislag som har minst negativa effekter för miljön.

Ladda ner rapporten

Ladda ner Vindkraftens klimateffekter och miljökonsekvenser.

Kontaktperson

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35